Landstinget i Östergötland

Demens - kognitiv svikt

Kognitiv sviktKognitiv svikt innebär en sänkning av den kognitiva förmågan. Kognitiv svikt kan orsakas av till exempel åldrande, påverkan av olika substanser som alkohol men också av en mängd olika sjukdomar. Demenssjukdom innebär att en sjukdomsprocess i hjärnan sänker den kognitiva förmågan från en tidigare högre nivå och sänkningen av den kognitiva förmågan påverkar aktiviteter i vardagen. Det finns många olika demenssjukdomar, de vanligaste är Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, blanddemens, Lewykropps demens och frontotemporal demens, av dessa är Alzheimers sjukdom den vanligaste.

Demenssjukdom bedöms  utifrån svårighetsgraderna mild, måttlig eller svår demens. Demenssjukdom klassas idag som en folksjukdom och medför ofta stort lidande för både den drabbade personen och anhöriga. År 2010 fanns nästan 36 miljoner personer med demenssjukdom i världen. Antalet antas dubbleras var 20:e år till 66 miljoner år 2030 och 115  miljoner år 2050. I Sverige finns ungefär 160 000 personer med demenssjukdom och cirka 24 000 personer insjuknar varje år (enligt siffror från Socialstyrelsen 2012).

Demens kommer från latin och ”de” betyder utan/från och ”mens” betyder själ/sinne alltså betyder det ”från sinne” eller ”utan själ”. Vi vet idag att detta är långt ifrån sanningen och att personer med demenssjukdom med rätt bemötande kan bevara sin personlighet långt in i sjukdomen. Demenssjukdomar går inte att bota men genom stöd, rätt bemötande, miljöanpassning och i vissa fall läkemedel kan symtomen lindras och livskvalitén öka.