Region Östergötland

Ledning för Medicinska specialistkliniken

 

Verksamhetschef 
Karin Franzén
010-104 84 99
Karin.Franzén@regionostergotland.se

Verksamhetschef
Karin Sörbin
010-104 73 33
Karin.Sorbin@regionostergotland.se

 

Medicinskt ledningsansvarig läkare
Ulf Rosenqvist
010-104 75 03 
Ulf.Rosenqvist@regionostergotland.se