Region Östergötland

Ledning Psykiatri- och habiliteringsenheten

 

Susanna Jangeroth
Tillförordnad verksamhetschef
Psykiatri- och habiliteringsenheten

Telefon 010-104 77 19

 

Cecilia Frank
Chefsöverläkare
Vuxenpsykiatri

 

Övrig ledningsgrupp

Susanne Vilhelmsson
Enhetschef
Psykiatrisk mottagning 
Mjölby
Team 1 och 2

 

Telefon 010-104 85 65

 

Suzanna Karlsson
Enhetschef
Avdelning 8
Lasarettet i Motala

 

 

 Telefon 010-104 87 60

Linda Rickardsson
Enhetschef
Psykiatrisk mottagning
Motala
Team 3 och 4

 

Telefon 010-104 87 68

Eva-Lena Fredriksson
Enhetschef

Enheten för
beroendemedicin
Mjölby
och Motala

MiniMaria
Motala
och Mjölby

 

Telefon 010-104 85 66

Berit Andersson
Enhetschef

 

Mobilt omvårdnadsteam
Motala och Mjölby

Ungdomshälsan och Barnhälsan 
Motala och Mjölby

 

Telefon 010-104 82 82
   

Susanna Jangeroth
Enhetschef

 

Habiliteringen
Motala Mjölby

 

 

 

Telefon 010-104 77 19