Landstinget i Östergötland

Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena

Rättspsykiatriska regionklliniken

Klinikens bakgrund

Rättspsykiatriska regionkliniken (RPR) i Vadstena fungerar som en gemensam resurs för sydöstra sjukvårdsregionen. Klinikens viktigaste uppdrag är att garantera kombinationen samhällsskydd och högspecialiserad rättspsykiatrisk vård

Info till samarbetspartners.
 
 

Med blick för risk (2020-03-19)

Konsekvensen av att göra fel bedömning om patienter ska återfalla i brott kan bli enorm. Det är en anledning till att Sara Levin även forskar om riskbedömningar.
E-post

RPR@regionostergotland.se
 

Telefon

010-104 83 44 (vårdadministratörer)
010-104 82 20 (bevakningscentral)
 

Postadress till samtliga
adressater inom RPR

Rättspsykiatriska regionkliniken
592 81 Vadstena 
 

Gatuadress

Rättspsykiatriska regionkliniken
Jungfruvägen 7
592 32 Vadstena