Region Östergötland

Forskning och utveckling

Forsknings- och Utvecklingsenheten vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena har som huvudmål att bedriva kvalificerat forsknings- och utvecklingsarbete inom det rättspsykiatriska området.
Enhetens fokus är tillämpad och patientnära forskning, med en balans mellan internationell forskning och kliniskt utvecklingsarbete.

Forskare och doktorander

För mer info om pågående forskning, forskningsinriktning, akademiska arbeten mm. klicka på namnet under respektive person.
Henrik Belfrage. Foto: Fredrik Ek Kenneth Rydenlund. Foto: Fredrik Ek

Henrik Belfrage
Forskningschef, professor
Kenneth Rydenlund
FoU-samordnare, PhD

Marianne Kristiansson
Senior Scientific Advisor, professor

Sara Levin. Foto: Fredrik Ek

Per Bülow. Foto: Fredrik Ek

 

Sara Levin
Doktorand, psykolog


 

Per Bülow
Klinisk lektor, PhD

 

Gästforskare

Randy Kropp. Foto: Fredrik Ek

Randy Kropp
Professor
Simon Fraser univ

Kevin S. Douglas
Professor
Simon Fraser univ

 Wolfgang Berner
Professor emeritus

Andreas Hill
Priv.-Doz., Dr. med.