Region Östergötland

Forsknings- och utvecklingsstrategi 2017

Ladda ner FoU-strategin som PDF

Forsknings- & Utvecklingsstrategi 2017

Rättspsykiatriska regionkliniken (RPR) i Vadstena består av en forskningschef (prof), en FoU- koordinator (fil dr), en klinisk lektor (fil dr), en Senior Scientific Adviser (prof), en doktorand samt internationella gästforskare (prof).


Vid RPR bedrivs högspecialiserad rättspsykiatrisk vård varför det är av stor vikt att ha en egen aktiv FoU-enhet med stor närhet till vården. FoU-enhetens arbete syftar ytterst till att förbättra den psykiska hälsan samt förhindra återfall i allvarlig brottslighet hos klinikens patienter. Detta sker genom att utvärdera och kontinuerligt granska innehållet i den rättspsykiatriska vården, men också genom att utveckla och implementera moderna evidensbaserade metoder vid kliniken.

FoU-arbetet verkar för en systematisering av kunskapsutvecklingen. Inom ramen för detta skall FoU- enheten:

 • Utveckla ny kunskap i samverkan med klinikens samtliga yrkesgrupper inom ramen för klinikens specialiteter
 • Publicera sig i vetenskapliga tidskrifter och rapportserier
 • Delta i vetenskapliga nätverk och kongresser
 • Identifiera vardagskunskap (s k ”tyst kunskap”) och göra den formaliserad
 • Stimulera ett brett deltagande i FoU-arbetet vid kliniken
 • Stimulera ett vetenskapligt (kreativt) ifrågasättande i vardagen
 • Implementera ny evidensbaserad kunskap i organisationens alla nivåer
 • Samverka med andra vårdgivare och internationella aktörer

Forskningschefen ansvarar för:

 • Planering och ledning av FoU-enhetens verksamhet
 • Att forskning och utvärdering vid kliniken uppfyller vetenskapligt hög standard samt bedrivs i enlighet med grundläggande forskningsetiska principer

FoU-koordinatorn ansvarar för:

 • Kontinuiteten och utvecklingen av det interna FoU-arbetet, i samråd med forskningschefen.
 • Samordning och samverkan med olika externa aktörer inom den rättspsykiatriska vården, andra vårdgivare samt i vetenskapssamhället.

FoU-enhetens huvudsakliga akademiska anknytning är:

 • Linköpings Universitet, Inst för Hälsa och Medicin, Sektion för socialmedicin och folkhälsovetenskap
 • Universitetet i Bergen, Psykologiska fakulteten
 • Åbo Akademi i Vasa, Enheten för Vårdvetenskap
 • Karolinska institutet, Inst för Klinisk neurovetenskap
 • Simon Fraser University, Dept of Psychology
 • Hälsohögskolan, Jönköping University