Region Östergötland

HCR 20 utbildning okt -18

HCR-20 är världens mest använda riskbedömningsinstrument för våld och betraktas somstate-of-the-art inom området.

Nu ges möjlighet till utbildning i version 3, den 9 - 10 oktober i Vadstena.

Utbildningen innefattar såväl en teoretisk genomgång av grunderna för evidensbaserad riskbedömning och riskhantering som en konkret genomgång av centrala riskfaktorer, hur man utifrån manualen bedömer faktorers relevans, riskscenarier, riskformulering, samt hur man kan återkoppla riskbedömningar till såväl personal som patienter. Deltagarna får även göra en praktisk fallövning.

Läs mer i inbjudan och anmäl dig i formuläret nedan:
 

Anmäl och boka din kursplats till HCR-20 v3 i Vadstena 9 - 10 oktober 2018. Kostnad: 3900 kr exkl. moms. Anmälan senast 17 september 2018.
Deltagarens uppgifter:
Fakturaadress om annan än deltagarens adress:
Har du frågor är du naturligtvis välkommen att kontakta oss via: rpr@regionostergotland.se. OBS! Anmälan är bindande.