Landstinget i Östergötland

För Rättspsykiatrins samarbetspartners

Här kan du ta del av information som direkt berör våra samarbetspartners.

Ytterligare information finner du i sidor under menyn till vänster.

Remittenter

Oftast kommer patienter till kliniken med en dom till rättspsykiatrisk vård. Då, liksom även när patienter kommer med specialistremiss, behöver en plats beredas. Se 'Vårdplatsförfrågan' till höger på sidan.

Utslussning av patienter

I utslussningen av patienter deltar alltid vårt öppenvårdteam RPÖV. Se sida i menyn till vänster. 

Riskbedömningar

Ibland anlitas Rättspsykiatriska regionkliniken för att göra riskbedömningar åt andra organisationer. Se info om riskbedömningar i menyn till vänster.. Kontaktperson: Sara Levin, nås genom receptionen: 010-104 83 44.

Produktions- och legoverkstad

Patienter vid kliniken deltar i arbetet vid den produktionsinriktade verkstaden, som bland annat är underleverantörer till metallindustrin i Vadstena och även har en avdelning för tillverkning av träprodukter. För kontakt se sidor i menyn till vänster.

Du som studerar och ska ha verksamhetsförlagd utbildning

Sidan "VFU - för studerande", till vänster ger dig bra information.

Studiebesök

Är du intresserad av Rättspsyk i Vadstena och vill göra ett studiebesök så kontaktar du receptionen som kopplar samman dig med någon i vår studiebesöksgrupp för inbokning av besöket. Receptionen har telefonnummer: 010-104 83 44 och mejladressen är: RPR@regionostergotland.se

Vårdplatsförfrågan

För att kunna ge våra samarbetspartners bästa möjliga service, garantera säkerheten samt ge optimalt omhändertagande, omvårdnad och behandling av patienten, är det av vikt att vi har aktuell information vid bedömning av av er vårdplatsförfrågan.

Kliniken bedriver inte akutmottagning men gör givetvis det yttersta för att bistå vid förfrågan. Under perioder kan kliniken ha en hög beläggning. I möjligaste mån försöker vi då bistå med kontakter till andra rättspsykiatriska kliniker.

Kontaktvägar

Under kontorstid:
Koordinatör Bo Kjellstrand, tel: 010-104 83 81

Under övriga tider:
Verksamhetschef Jan Cederborg, tel: 070-617 83 52,
eller: Intagningsavdelning A1, tel: 010-104 82 21

Uppgifter som kan behövas

Aktuell dokumentation såsom journalkopior, vårdintyg, riskbedömning, RPU, Dom, Epikris, Läkemedelslista

Frågor? Kontakta oss för mer information.