Region Östergötland

Klinikledning RPR

Nedanstående personer utgör klinikledningen för Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena.
Samtliga personer kan nås genom sekreterare, tel: 010-104 83 44
 

Verksamhetschef
Christina Blom

 
e-post  

Verksamhetsplan_2018 
 

Verksamhetsplan_2017 
 

Verksamhetsplan_2016 
 

Verksamhetsplan_2015 
 

Verksamhetsplan_2014 
 

Verksamhetsplan_2013 
 

Verksamhetsplan_2012 
 

 

tf. Chefsöverläkare
Christina Karlsson

 
e-post    

Bo Kjellstrand, vårdchef avd 21-22 RPC

Biträdande verksamhetschef
Bo Kjellstrand

 
e-post  

Bild: Caroline Millberg, adm. chef RPR

Enhetschef, Administration
Caroline Millberg

 
e-post 
 


Vårdenhetschef, Avdelning A1
Johan Stetsko

 
e-post

 


 

Vårdenhetschef, Avdelning A2

Daniel Dagbäck

 
e-post

Vårdenhetschef, Avdelning C2
Annette Svensson

 
e-post 

 Bild: Anna Lozancic

 

Vårdenhetschef, Avdelning 24
Anna Lozancic

 
e-post  

 

Vårdenhetschef, Avdelning C1
och Rättspsykiatrisk öppenvård
Christina Jacobsson

 
e-post


Vårdenhetschef, Avdelning 26
Mikael Jonsson

 
e-post  

Enhetschef, Utredning och behandling
Therese Karlsson

 
e-post 

FoU-samordnare och
vårdutvecklare

Kenneth Rydenlund

 
e-post 

 

Vid ledningsmötena deltar regelbundet också:
Christina Lager, Personalchef
Maria Bohm, Ekonom

 

 

  Sekreterarexpeditionen Rättspsyk
Telefon: 010-104 83 44
e-post: RPR@regiononstergotland.se