Landstinget i Östergötland

AMC-resurs


Till Primärvården i Östergötland söker vi legitimerade läkare som resursläkare till länets vårdcentraler

Primärvården i Östergötland och AMC-resurs söker nu legitimerade läkare som resursläkare till länets vårdcentraler. Är du nyfiken och tycker det skulle vara stimulerande att tjänstgöra och hjälpa till på någon av våra vårdcentraler? Du kan själv välja omfattning, enstaka dagar eller veckor.

Nu finns möjlighet genom nya avtal med Läkarföreningen att arbeta på sin flexledighet eller på ej schemalagd tid för akutläkare.

Som vår medarbetare under kortare eller längre perioder inom AMC-resurs har du mycket goda möjligheter att påverka din privata situation och samtidigt finna intressanta utvecklingsmöjligheter för framtiden.

Kontakta oss! 

Enhetschef 
Åsa Wizén
 
Telefon: 010-1031037
E-post: Åsa Wizén

Verksamhetschef
Christina Sandell

Telefon: 076-1121384
E-post: Christina Sandell

 

Bli resursläkare i Primärvården
GIF image, 18 x 18 Extratjänstgöring inom PVC och NiF - Flexledighet
GIF image, 18 x 18 Extratjänstgöring inom PVC och NiF - Akutläkare