Region Östergötland

Fortbildning

Hälso- och sjukvården förändras kontinuerligt på grund av medicinska, ekonomiska och politiska orsaker. Primärvården behöver ha god beredskap för dessa förändringar för att säkra en vård av hög kvalitet.

Varje medarbetare ska ges möjlighet att lära och att utveckla sin kompetens i takt med att arbetsuppgifterna förändras. Ett nyckelbegrepp är då en väl genomtänkt fortbildning.

Fortbildning är den utbildning som sker kontinuerligt för att dina kunskaper och färdigheter ska vara aktuella för den befattning du innehar.

Fortbildningsverksamheten inom Allmänmedicinskt utbildningscentrum riktar sig till alla yrkeskategorier i Primärvården.

Arbetsterapeuter
Dietister
Distriktsläkare
Distrikts- och sjuksköterskor
Fysioterapeuter/Sjukgymnaster
Vårdadministratörer
Samtalsbehandlare/kuratorer/psykologer
Undersköterskor