Landstinget i Östergötland

Internetutbildningar

Internetutbildning är ett digitalt och lättillgängligt sätt för fortbildning. Den kan genomföras individuellt eller i grupp och kan ske när man själv önskar eller har möjlighet.

Internet och utbudet av fortbildning utvecklas ständigt och vi på Allmänmedicinskt utbildningscentrum ser internetutbildning som ett komplement till de traditionella fortbildningar som vi anordnar. För att underlätta möjligheten till olika typer av fortbildning kommer vi publicera olika videobaserade utbildningar som är relevanta för anställda inom primärvården.

Vi har i dagsläget ingen egen filmproduktion utan kommer använda oss av filmer som är producerade av andra aktörer men som vi har granskat och har tillåtelse att länka till. Vi avser att skicka ut information via mail varje gång vi lägger upp nytt utbildningsmaterial. 

 

GIF image, 17 x 17 KURSER
   
GIF image, 17 x 17 INTERNETUTBILDNINGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ansvarig för granskning:

Helena Glad, distriktsläkare och fortbildningssamordnare på AMC

Telefonnummer: 010-1034019

 

 

Webbskribent:

Åsa Wizén, utbildningssekreterare, AMC

Telefonnummer: 010-1031037