Region Östergötland

AMC ST-utbildning i allmänmedicin i Östergötland


Studierektorerna har övergripande ansvar för utbildningens genomförande. Vi har för närvarande 5 studierektorer i Region Östergötland.

 

ST-utbildningens innehåll:

  • 5-årig målformulerad utbildning
  • Personlig huvudhandledare
  • Individuell utbildningsplan, schemaplanering 4 år framåt finns på hemsidan
  • Lokala ST-möten 1 gång/månad tillsammans med studierektorn
  • ST-/Handledarmöte 1-2 ggr/år
  • Internutbildning och en del av de obligatoriska kurserna anordnas av AMC
  • De flesta obligatoriska kurser anordnas av Region Östergötland
  • ST-utbildningen samordnas med Regionens ST-kansli

 

AMC:s studierektorskontor      ST-information   Information till chefer
Handledarinformation   Målbeskrivningar för ST i allmänmedicin   Dokument och länkar

 

 

Kontaktperson:
Utbildningssekreterare
Camilla Bark
E-post: camilla.bark@regionostergotland.se
Telefon: 010-1031040