Landstinget i Östergötland

Utbildningsmottagningar Region Östergötland

Rond med utbildningsläkare

Utbildningsmottaningen för introduktionsutbildning i svensk primärvård startade i september 2008 vid VC Skäggetorp i Linköping. Sedan i februari 2015 finns det även en utbildningsmottagning i Norrköping och sedan i september 2015  i Motala.

 

Till våra utbildningsmottagningar söker du som:
  • Har en utländsk läkarbakgrund och behöver praktisk tjänstgöring för svensk läkarlegitimation.
  • Har svensk läkarlegitimation men behöver introduktion i svensk sjukvård.


Våra utbildningsläkare träffar i genomsnitt 4-6 patienter vardera per dag. Varje patient bedöms tillsammans med en lärare. Det är distriktsläkare med allmänmedicinsk specialistkompetens som tjänstgör på våra utbildningsmottagningar. Förutom patientarbetet arrangerar vi utbildningsseminarier en gång i veckan där vi går igenom olika sjukdomstillstånd och hur de handläggs i primärvården. Utbildningsläkarna får även introduktion och kunskap om Region Östergötlands journalsystem Cosmic samt övriga rutiner när det gäller diktering och journalföring.

Lärarkollegiet har regelbundna lärarmöten för att diskutera handledningsrutiner, kompetensvärdering och samordningsfrågor med övriga vårdcentralen.

 

Vad behövs vid ansökan om legitimation enligt Socialstyrelsen:

Läkare utbildad inom EU eller EES
Doctor of medicine educated within EU or EEA
Läkare utbildad utanför EU och EES
Doctor of medicine educataed outside EU or EEA


 

Vid ansökan till våra utbildningsmottagningar:

Provtjänstgöring för läkare med examen utanför EU/EES

ReachMee

 

Introduktion i svensk sjukvård

Linköping: Åsa Wizén                         

Norrköping: Åsa Maxeby        

Motala: Heléne Abrahamsson