Region Östergötland

Regiondirektör

Krister Björkegren regiondirektör, RD, för Region Östergötland. 


RD är Region Östergötlands högsta verkställande tjänsteman och ansvarar direkt inför regionstyrelsen. RD har ett odelat ansvar för regionens verksamhet. 


RD har även ansvar för ärendeberedning och underlag inför beslut i regionens politiska organ. Ledningsstrukturen för regionens verksamhet bygger på delaktighet och tydlighet.
 

RD är chef för ledningsstaben som är stabsorgan till regiondirektören och till den politiska ledningen.

Postadress: 
Region Östergötland
581 91 Linköping

Besöksadress:
Regionhuset
S:t Larsgatan 49 B

 

 

Läs mer om hur verksamheten styrs och regiondirektörens roll på Region Östergötlands externa webbplats > > >