Landstinget i Östergötland

Barnskyddsteam Region Östergötland

               

 

 

Välkommen att kontakta oss för konsultation vardagar mellan klockan 08.00-15.00.  Du hittar numret på JourLisa eller via växeln där du begär "Barnskyddsteam Region Östergötland".

 

Utsatta barn ska få ett optimalt omhändertagande och vårdpersonal inom Region Östergötland ska vara utbildad och väl förtrogen med rutiner, anmälningsplikt och sitt personliga ansvar.

Barnskyddsteam Region Östergötlands uppdrag är att:

  • sprida kunskap om barn som far illa
  • underlätta anmälningsförfarandet genom tydliga verksamhetsövergripande riktlinjer
  • erbjuda konsultation 

 

Vi är en konsultativ resurs för medarbetare i Region Östergötland och arbetar således inte med enskilda patientärenden. Vi har pågående kunskapsutbyten med Barnahus, socialtjänst, polis samt med övriga barnskyddsteam i Sverige.

 

 
 

Kontakt  

Samordnare/

Vårdenhetschef
Rita Alp

 

 
Koordinatorer  
Lina Lindell  

 

 

Sofia Gustavsson

 

 

 

Josefin Svensson Föräldraledig

 
E-post  
Barnskyddsteam  
   
Postadress   

Barnskyddsteam Region Östergötland

Gasverksgränd 2

581 85 Linköping 

 

 

 
Externa länkar  

 

Allmänna Barnhuset

Barn som anhöriga (NKA)

Barn som anhöriga (RÖ)

Barnafrid

Barnahus

BRIS

Brottsoffermyndigheten

Dags att prata om

FTS Säkra varje unge

Hedersförtryck.se

Rädda Barnen

Tidiga tecken

Våld i nära relationer (RÖ)