Landstinget i Östergötland

Barnskyddsteam Region Östergötland

          

  

Välkommen att kontakta oss för konsultation vardagar mellan kl: 08.00-15.00.  Du hittar numret på JourLisa eller via växeln där du begär "Barnskyddsteam Region Östergötland".

Barnskyddsteam Region Östergötlands uppdrag är att:

  • ansvara för riktlinjer om anmälan till socialtjänsten och säker journaldokumentation.
  • sprida kunskap om barn som far illa.
  • erbjuda konsultation. 

Utsatta barn ska få ett optimalt omhändertagande - Alla medarbetare som arbetar på uppdrag av Region Östergötland ska vara utbildade och väl förtrogna med rutiner, anmälningsplikt och sitt personliga ansvar.

Barnskyddsteam Region Östergötland är en konsultativ resurs för medarbetare i Region Östergötland och arbetar således inte med enskilda patientärenden. Vi har pågående kunskapsutbyten med Barnahus, socialtjänst och polis samt med övriga barnskyddsteam i Sverige.

 

Kontakt

 

Verksamhetschef

Bjarne Olinder

 

Samordnare och koordinator

Lina Lindell

 

 
Koordinator  

Sofia Gustavsson

 

 
E-post  
Barnskyddsteam  
   
Postadress   

Barnskyddsteam Region Östergötland

Gasverksgränd 2, plan 4

581 85 Linköping 

 

 


Till broschyren > > >