Landstinget i Östergötland

Barnskyddsteam Region Östergötland

 

Välkommen att kontakta oss för konsultation vardagar klockan 08.00-15.00.  Du hittar numret till dagens kontaktperson på JourLisa. Du kan också ringa växeln och begära Barnskyddsteam Region Östergötland.

Verksamhetens målsättning är att förbättra handläggning av barn som misstänks fara illa genom att:

  • sprida kunskap om varningssignaler
  • underlätta anmälningsförfarandet
  • utarbeta tydliga verksamhetsövergripande riktlinjer
  • erbjuda konsultation 

Utsatta barn ska få ett optimalt omhändertagande och vårdpersonalen ska vara utbildad och väl förtrogen med rutinerna, anmälningsplikten och sitt personliga ansvar.

Vårdpersonal ska kunna känna trygghet och stolthet över att dessa ärenden handläggs på bästa sätt. Barnskyddsteam är en konsultativ resurs för medarbetare i Region Östergötland och arbetar således inte med enskilda patientärenden.

Barnskyddsteam har pågående kunskapsutbyten med Barnahus, socialtjänst, polis samt med övriga barnskyddsteam i Sverige.

LÄSTIPS:

Våld mot barn 2016
– En nationell kartläggning
Denna studie har genomförts på uppdrag av regeringen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset som har låtit forskarna Carolina Jernbro och Staffan Janson genomföra en kartläggning av våld mot barn i Sverige.

 
 

Kontakt

 
Samordnare

Rita Alp

Tel: 010 - 104 45 05

 

Koordinatorer
Lina Lindell, centrala
Tel: 010 - 103 69 19
Maria Kjellberg, västra
Tel: 010 - 104 69 19

Josefin Svensson, östra
Tel: 010 - 103 71 38

  

E-post
Barnskyddsteam
 
Externa länkar

Allmänna Barnhuset

Barn som anhöriga (RÖ)

Barnafrid

Barnahus

BRIS

Brottsoffermyndigheten

Dags att prata om

FTS Säkra varje unge

Hedersförtryck.se

Rädda Barnen

Tidiga tecken

Våld i nära relationer (RÖ)