Landstinget i Östergötland

Barnskyddsteam Region Östergötland

                               

Välkommen att kontakta oss för konsultation vardagar mellan kl: 08.00-15.00.  Du hittar numret på JourLisa eller via växeln där du begär "Barnskyddsteam Region Östergötland".

Utsatta barn ska få ett optimalt omhändertagande - Alla medarbetare som arbetar på uppdrag av Region Östergötland ska vara utbildade och väl förtrogna med rutiner, anmälningsplikt och sitt personliga ansvar.

Barnskyddsteam Region Östergötlands uppdrag är att:

  • sprida kunskap om barn som far illa
  • underlätta anmälningsförfarandet genom tydliga verksamhetsövergripande riktlinjer
  • erbjuda konsultation 

Barnskyddsteam Region Östergötland är en konsultativ resurs för medarbetare i Region Östergötland och arbetar således inte med enskilda patientärenden. Vi har pågående kunskapsutbyten med Barnahus, socialtjänst och polis samt med övriga barnskyddsteam i Sverige.

 

Kontakt

 

Verksamhetschef

Bjarne Olinder

 

Samordnare och koordinator

Lina Lindell

 

 
Koordinator  

Sofia Gustavsson

  

Josefin Svensson 

 

 
E-post  
Barnskyddsteam  
   
Postadress   

Barnskyddsteam Region Östergötland

Gasverksgränd 2, plan 4

581 85 Linköping 

 

 


Till broschyren > > >