Region Östergötland

Aktuellt

 

Utbildningseftermiddag Försummelse med Björn Tingberg

Datum: 3/2 2021 kl 14.00-16.00 

Plats: Via Zoom

Anmälan.  Maila din anmälan till Barnskyddsteam funktionsbrevlåda 

Utbildningseftermiddag:

Hur ska du agera vid misstanke om att ett barn far illa

och vad händer egentligen efter att en anmälan

inkommer till Socialtjänsten? 

 

Denna utbildningseftermiddag ger dig/er utbildning i ämnet barn som far illa,

kunskap om Region Östergötlands riktlinje för anmälan och dokumentation

när misstanke finns att barn far illa eller kommer fara illa.

Socialsekreterare Helena Nord-Vennström och Lisa Karlsson lotsar sedan er vidare

i vad som händer efter att anmälan inkommit till socialtjänsten och

hur vi kan samverka tillsammans för barnets bästa.

 

Datum: 15/3 2021 KL 14.00-16:00

Plats: Via Zoom

Anmälan: Maila din anmälan till Barnskyddsteam funktionsbrevlåda

 

Nu finns vi på Instagram med eget konto: 

barnskyddsteam_ostergotland

Följ gärna vårt arbete kring barn som far illa och vår vardag i jobbet. 

Under vecka 40 tog vi över regionens officiella Instagramkonto! 

Från och med måndagen 28/9 gick det att följa vår verksamhet på lite närmare håll, kika in på regionens officiella Instagramkonto:

region_ostergotland_officiell

 

Barnskyddsteam firar 10 år!

Under hösten 2020 firar vi 10 års jubiluem!

 

Barnafrids basprogram 

Möter du barn i ditt arbete? Då möter du även våldsutsatta barn. Därför finns Barnafrids digitala basprogram om våld mot barn. Genom digitala basprogrammet får du kunskap och verktyg att upptäcka, bemöta och hjälpa utsatta barn.

Programmet lanserades 30 september med bland andra socialminister Lena Hallengren.
Mer information och länk till programmet:

Barnafrids digitala basprogram om våld mot barn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -