Region Östergötland

Flödesschema

Dokumentation och anmälan vid oro för att barn far illa

Vid misstanke om barnmisshandel, sexuella övergrepp och/eller hedersrelaterat våld och förtryck, ring socialtjänsten i barnets hemkommun innan du gör den skriftliga anmälan. Informera inte vårdnadshavare om anmälan! Överväg att temporärt ta bort vårdnadshavares åtkomst till barnets journal via nätet. Detta görs via CVU-direkt på 36000.

Klicka på bilden för att se flödesshcemat i helbild.Flödesschema 2020-06-01