Region Östergötland

Flödesschema

Dokumentation och anmälan vid oro för att barn far illa

Vid misstanke om barnmisshandel, sexuella övergrepp och/eller hedersrelaterat våld och förtryck, ring socialtjänsten i barnets hemkommun innan du gör den skriftliga anmälan. Informera inte vårdnadshavare om anmälan! Överväg att temporärt ta bort vårdnadshavares åtkomst till barnets journal via nätet. Detta görs via Stöd och service på 36000.

Klicka på bilden för att se flödesshcemat i helbild.Flödesschema 2020-06-01