Region Östergötland

Medarbetare

Barnskyddsteam Region Östergötland består av kuratorer, läkare, psykologer, sjuksköterskor och undersköterskor.

Barnskyddsteam har närmare 100 barnskyddsombud i regionen.

Samordnare

Rita Alp vårdenhetschef och samordnare

Tel. 010 – 104 45 05

 

Barnskyddsteam centrala
Lina Lindell koordinator, barn- och ungdomssjuksköterska B51 Barnkirurgi US
Tel. 010 – 103 69 19

Åsa Kastbom, med.dr., överläkare Traumamottagningen BUP Elefanten
Camilla Gästgivars, sjuksköterska akutmottagningen US
Malin Wallberg, verksamhetsutvecklare BHV
Peter Wide, överläkare barnkliniken US

 

Barnskyddsteam västra

Vakant

Michaela Andersson, psykolog barnhälsan 6-13 år NSV
Pier Bellio, sjuksköterska barnmottagningen LiM
Jennie Kolbrink, sjuksköterska barnmottagningen LiM
Louise Pettersson, psykiatrisjuksköterska vuxenpsykiatrin Mjölby

 

Barnskyddsteam östra
Josefin Svensson koordinator, barnmorska kvinnohälsan Linköping
Tel. 010 – 103 71 38

Cathrine Jonsson, undersköterska akutmottagningen ViN
Veronica Levevind, sjuksköterska barnkliniken ViN