Region Östergötland

Medarbetare

Barnskyddsteam Region Östergötland består av kuratorer, läkare, psykologer, sjuksköterskor och undersköterskor.

Barnskyddsteam har närmare 100 barnskyddsombud i regionen.

Samordnare

Rita Alp, vårdenhetschef

Tel. 010 – 104 45 05

 

Barnskyddsteam centrala
Lina Lindell, barn- och ungdomssjuksköterska barnkirurgen US och koordinator
Tel. 010 – 103 69 19

Åsa Kastbom, med.dr., överläkare Traumamottagningen BUP Elefanten
Camilla Gästgivars, sjuksköterska akutmottagningen US
Malin Wallberg, verksamhetsutvecklare BHV
Peter Wide, överläkare barnkliniken US

 

Barnskyddsteam västra
Maria Kjellberg, socionom/kurator barnhälsan 6-13 år NSV och koordinator
Tel. 010 – 104 69 19

Michaela Andersson, psykolog barnhälsan 6-13 år NSV
Pier Bellio, sjuksköterska barnmottagningen LiM
Jennie Kolbrink, sjuksköterska barnmottagningen LiM
Louise Pettersson, psykiatrisjuksköterska vuxenpsykiatrin Mjölby

 

Barnskyddsteam östra
Josefin Svensson, barnmorska kvinnohälsan Linköping och koordinator
Tel. 010 – 103 71 38

Cathrine Jonsson, undersköterska akutmottagningen ViN
Veronica Levevind, sjuksköterska barnkliniken VIN