Region Östergötland

Om oss

Barnskyddsteam Region Östergötland består av kuratorer, läkare, psykologer, sjuksköterskor, undersköterskor och tandvårdspersonal.

 

Samordnare och koordinator
 

Lina Lindell  Barn- och ungdomssjuksköterska 
Telefon: 010-103 69 19

 

Koordinatorer


Sofia Gustavsson  Distriktssjuksköterska
Telefon: 010-104 69 19

 

Teammedlemmar Centrala
 

Åsa Kastbom, med.dr., överläkare Traumamottagningen BUP Elefanten
Camilla Gästgivars, sjuksköterska akutmottagningen US
Malin Wallberg, verksamhetsutvecklare BHV
Peter Wide, överläkare barnkliniken US

 

Teammedlemmar Västra

 

Michaela Andersson, psykolog barnhälsan 6-13 år NSV
Pier Bellio, sjuksköterska barnmottagningen LiM
Jennie Kolbrink, sjuksköterska barnmottagningen LiM
Louise Pettersson, psykiatrisjuksköterska vuxenpsykiatrin Mjölby

 

Teammedlemmar Östra
 

Cathrine Jonsson, undersköterska akutmottagningen ViN
Veronica Levevind, sjuksköterska barnkliniken ViN