Region Östergötland

Om oss

Barnskyddsteam Region Östergötland består av kuratorer, läkare, psykologer, sjuksköterskor, undersköterskor och tandvårdspersonal.

 

Samordnare och koordinator
 

Lina Lindell  Barn- och ungdomssjuksköterska 
Telefon: 010-103 69 19

 

Koordinatorer


Sofia Gustavsson  Distriktssjuksköterska
Telefon: 010-104 69 19

 

Teammedlemmar Centrala
 

Åsa Kastbom, med.dr., Överläkare Traumamottagningen BUP Elefanten
Camilla Gästgivars, Barn- och ungdomssjuksköterska akutmottagningen US
Malin Wallberg, Verksamhetsutvecklare BHV
Peter Wide, Överläkare barnkliniken US

 

Teammedlemmar Västra

 

Michaela Andersson, Psykolog barnhälsan 6-13 år NSV
 

Teammedlemmar Östra
 

Cathrine Jonsson, Undersköterska akutmottagningen ViN
Veronica Levevind, Sjuksköterska barnkliniken ViN