Landstinget i Östergötland

Hemsjukvård

Information till medarbetare


 

Sedan 20 januari 2014 har kommunerna huvudansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet.

Kommunens hemsjukvårdspersonal har särskild behörighet på Region Östergötlands intranät Lisa med tillgång till Panorama.

Kommunmedarbetare loggar in på intranätet Lisa med RSA-dosa, så kallat securID-kort, och kommer då till en särskild sida för hemsjukvårdspersonal, HSR Patientöversikt.

Manual för hur du aktiverar securID-kortet och länk till lathund för distansarbete via cap.lio.se hittar du i högerspalten. Där finns också den praktiska anvisningen för tolkning av hemsjukvårdsavtalet och länk till riktlinjen för samordnad vårdplanering. 

Kontakt
Om du har frågor eller synpunkter, vänd dig till din närmaste chef.