Landstinget i Östergötland

Läkemedelsenheten

Läkemedelsenheten är en del av ledningsstaben, Region Östergötland. Läkemedelsenheten har ett övergripande ansvar för strategiska och administrativa läkemedelsfrågor. Några av läkemedelsenhetens viktigaste uppgifter är att:

  • Vara ett stöd för förskrivare, verksamhetschefer, tjänstemän och politiker inom läkemedelsområdet.
  • Ansvara för medicinska och ekonomiska uppföljningssystem av läkemedelsområdet.
  • Stimulera lokalt kvalitetsarbete inom läkemedelsområdet.

Läkemedelsenheten fungerar som administrativt stöd till Läkemedelskommittén och samarbetar nära med Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning


Kontaktpersoner>>>

 
 
 

Du når läkemedelsenheten enklast via e-post

Telefon: 010-103 73 84
 
Läkemedelsenheten rapporterar till regionledningen via hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren.