Region Östergötland

Utbildningar inom patientsäkerhet

Grundutbildning i patientsäkerhet (1 dag)

Utbildningen riktar sig till dig som nyligen börjat arbeta med patientsäkerhet eller som avvikelsesamordnare. Denna utbildning tar upp Region Östergötlands patientsäkerhetsarbete, avvikelsesamordnarens roll och ansvar samt ger en introduktion av metoderna risk- och händelseanalys. Dagen bygger på aktiva deltagare, dialoger och utbyte av erfarenheter. Utbildningen är återkommande och ges två gånger per termin.
Länk till utbildningen

Patientsäkerhetsutbildning för ledare och ledningsgrupper (1 dag)

Utbildningen riktar sig till dig som är verksamhetschef, vårdenhetschef, medicinskt ledningsansvarig eller annan ledare. Utbildningen tar upp ledarens roll och ansvar i patientsäkerhetsarbetet. Utbildningen är också lämplig för ledningsgrupper och Samverkansgrupper som behöver mer kunskap om patientsäkerhet.

 

Det finns för närvarande ingen utbildning för ledare och ledningsgrupper. 

Länk till utbildningen

Händelseanalys (2 dagar)

Utbildningen riktar sig till dig som, på uppdrag från verksamhetschef, självständigt ska genomföra händelseanalyser som analysledare. Utbildningen teoretiska och praktiska kunskaper i metoden Händelseanalys.

 

Det finns för närvarande finns ingen utbildning i händelseanalys.

Länk till utbildningen

Nitha

Nationellt IT-stöd för händelseanalys. Du som vill gå utbildningen ska vara utbildad analysledare i metoden för händelseanalys.

Mer information

Synergi

Utbildningar i regionens IT-stöd för avvikelsehantering. Innan utbildning ska enheten ha ett fungerande handlingsprogram för avvikelsehantering.
Mer information

Riskanalys (2 dagar)

Utbildningen riktar sig till dig som självständigt, på uppdrag av t ex verksamhetschef, ska genomföra riskanalyser som analysledare. Utbildningen ger teoretiska och praktiska kunskaper i metoden Riskanalys.
Länk till utbildningen

Markörbaserad journalgranskning

Utbildningen riktar sig till dig som ska genomföra journalgranskningar enligt metoden Markörbaserad journalgranskning (MJG). Utbildningen ger teoretiska och praktiska kunskaper i metoden. Du som vill gå utbildningen bör ha grundläggande kunskap om patientsäkerhetsområdets systemsyn och terminologi.
Länk till utbildningen