Region Östergötland

Stöd, kontroll och uppföljning

 

Strama Östergötland

Strama Östergötland arbetar för att stödja en rationell antibiotikaanvändning i regionen. Strama Östergötland bevakar antibiotikaanvändning, resistensläge, vårdrelaterade infektioner och följsamhet till hygienregler.

Strama