Region Östergötland

Stöd, kontroll och uppföljning

 

Patientsäkerhetskultur

Patientsäkerhetskulturen är en del av organisationskulturen och präglas av rådande värderingar och normer i organisationen. Ett uttryck för kulturen i en vårdverksamhet
är ledarnas och medarbetarnas attityder och förhållningssätt till patientsäkerhet. Dessa attityder och förhållningssätt återspeglar säkerhetsklimatet i en verksamhet och undersöks vanligen med enkäter.
Patientsäkerhetskultur

Strama Östergötland

Strama Östergötland arbetar för att stödja en rationell antibiotikaanvändning i regionen. Strama Östergötland bevakar antibiotikaanvändning, resistensläge, vårdrelaterade infektioner och följsamhet till hygienregler.

Strama