Region Östergötland

Säker omvårdnad

Säker omvårdnad är ett omfattande kunskapsområde. Region Östergötland har valt att särskilt fokusera på att förhindra ohälsa i munnen, fall, trycksår och undernäring.

Läs mer om de olika områdena här:

Ohälsa i munnen

Fall

Trycksår 

Undernäring

För frågor och mer information vänligen kontakta:

Jenni Fock
Processledare omvårdnad
Centrum för verksamhetstöd och utveckling
Verksamhetsutveckling vård och hälsa
Tel. 010-103 78 78