Region Östergötland

Säker omvårdnad

Säker omvårdnad är ett omfattande kunskapsområde och Region Östergötland har valt att särskilt fokusera på att förhindra trycksår, undernäring, fall och ohälsa i munnen.

För mer information kontakta:

Jenni Fock

Processledare omvårdnad

Centrum för verksamhetstöd och utveckling
Verksamhetsutveckling vård och hälsa
Telefon: 010-103 78 78
E-post: Jenni.Fock@regionostergotland.se