Landstinget i Östergötland

Stramaportalen

Välkommen till Strama Östergötland!

Förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier ökar oroande snabbt och vanliga infektioner blir svårare att bota. Världshälsoorganisationen (WHO) menar att resistenta bakterier är ett av våra största globala folkhälsoproblem.

Strama Östergötland bildades med finansiering av läkemedelskommitténs expertgrupp antibiotika och har arbetat för  att stödja en rationell antibiotikaanvändning i vårt landsting.

Strama Östergötland bevakar antibiotikaanvändning, resistensläge, vårdrelaterade infektioner och följsamhet till hygienregler.

Organisationen består av en öppenvårdsdel och en slutenvårdsdel vid varje sjukhus (tidigare LIRA). På Stramaportalen finns statistik för fynd i odlingar och resistensläge, antibiotikaanvändning m.m. När denna är fullt utbyggd skall sådana data finnas för varje klinik och vårdcentral.

Strama Östergötland arbetar tillsammans med klinikerna med att ta fram åtgärdsförslag för att minska vårdrelaterade infektioner och bromsa resistensutveckling.


Målsättning för Stramas arbete är att: 

  • Antibiotika ska användas rationellt.
  • Vårdrelaterade infektioner ska minskas, därmed också antibiotikaanvändningen.

 

 

Kontakt
Kersti Osmin
Stramakoordinator
E-post: kersti.osmin@

Tel: 010-103 03 73

__________________