Region Östergötland

Informationsmaterial

Denna broschyr vänder sig till alla som kommer i kontakt med patienter och den kan även delas ut till patienterna.
Broschyrer beskriver de råd som ska förmedlas till patienter för att få dem mer aktiva och ifrågasättande till sin vård. 

Broschyren är under omarbetning, för tillfället finns ingen ny med regionlogga.

Kan laddas ner genom att
klicka på bilden (gäller enbart
medarbetare inom Regionen).

Broschyren kan beställas utan
kostnad från Receptionen Brevduvan.

 

Informationsbroschyr om medarbetarstöd- för medarbetare i Region Östergötland. Återfinns även via Riktlinjer HR.

 

Kan laddas ner genom att
klicka på bilden eller via denna
länk (gäller enbart medarbetare
inom Region Östergötland)

Denna broschyr vänder sig till alla som kommer i kontakt med patienter.
Broschyren beskriver hur du som medarbetare ska kunna ge ett bättre stöd till patienter och närstående när en allvarlig händelse inträffat

 

Kan laddas ner genom att
klicka på bilden 
 

Denna broschyr vänder sig till dig som medarbetare  och ger information om din skyldighet att rapportera vårdskador. 

Kan laddas ner genom att
klicka här
För att ytterligare förbättra antibiotikaanvändningen har Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket tillsammans tagit fram en uppdaterad broschyr med behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården.

Broschyren kan laddas ner här.


Denna vägledning vill bidra till att det systematiska arbetet med patientsäkerhet och arbetsmiljö integreras mer. I vägledningen beskrivs och illustreras de många likheterna i lagstiftningarna.

 

Broschyren kan beställas från SKL.
Säker vård - Klicka på bilden för att se filmerna

Detta multimediamaterial riktar sig till dig som ska utbilda, leda eller intressera andra för patientsäkerhetsarbete i hälso- och sjukvården

Materialet består av fyra CD-skivor som handlar om bl.a om varför vårdskador uppkommer, säkerhetskultur, händelse- och riskanalys, patientmedverkan.

Detta multimediamaterial kan lånas via respektive chefläkares sekreterare:
Motala
Linköping
Norrköping

Se även filmer nedan.


 

 

Film 1. Acceptera fakta

21:36 min
Film 2. Kulturskifte 21:42 min
Film 3. Varför blir det fel? 19:06 min
Film 4. Förhindra vårdskador 20:31 min

Filmen handlar om brister i kommunikationen mellan
medlemmarna i ett operationslag som får negativa
konsekvenser. Filmen kan stimulerar till ett lärande
bland alla som arbetar inom vården, inte bara för dem
som deltar i ett operationslag.
 

Resan 22:44 min
Min guide till säker vård

Socialstyrelsen har tagit fram Min guide till säker vård. Denvänder sig till patienter som har många kontakter med vården och ger kunskap, råd och konkret stöd för att de ska kunna medverka till att göra vården säkrare.
Guiderna delas ut av vårdpersonal direkt till patienter inom målgruppen, t ex personer med kronisk sjukdom eller cancersjukdom.

 

Böcker kan beställas utan kostnad via bestallningus@coor.com

Ange kontaktperson(beställare),´
mottagning dit böckerna ska
levereras samt önskat antal
exemplar. 

Boken finns också som nedladdningsbar pdf-fil på svenska och engelska, som
e-bok och i daisy-format på www.socialstyrelsen.se

 "Att tänka på om dina läkemedel"

Denna broschyr vänder sig till patienter och ska finnas i väntrummen. Innehållet beskriver vad patienten bör veta om sin läkemedelsbehandling och bör informera sin läkare om gällande sina läkemedel. Broschyren visar också hur läkemedelslistan, som patienten ska följa, ser ut.    

Kan laddas ner genom att klicka
på bilden. Kan beställas från Läkemedelsgruppen via lakemedel@regionostergotland.se

 

SBAR-kortet är 8 cm x 14 cm

Läs mer om SBAR här

Kan beställas kostnadsfritt från Clinicum.

Kontakta: Clinicum@regionostergotland.se