Landstinget i Östergötland

Sjukdomsklassifikation i Östergötland

Sjukdomsklassifikation är basen för uppföljning av vårdens innehåll.

 

                 

(OBS - Den tryckta publikationen ICD-10-SE består av tekniska skäl av tre delar och alla tre delarna behövs för att klassifikationen ska bli komplett.)

 

Funktionen Sjukdomsklassifikation i Östergötland, riktar sig till alla inom Region Östergötland som ägnar sig åt någon form av dokumentation som innefattar diagnossättning och kodning av diagnoser och åtgärder.

 

Rätt diagnos, åtgärd och kodning ger:

 • Rätt kvalitetsuppföljning
 • Rätt produktionsdata
 • Rätt ersättning utifrån DRG och KPP 

 

Aktuellt

 

Informationsblad koder covid-19


Socialstyrelsen har skapat en kortversion av information kring de koder som är specifika för covid-19 inom ICD-10-SE och KVÅ, se länk. 

Informationen är utformad så att den ska gå att skriva ut dubbelsidigt och ha som stöd för de som kodar. Det är ingen förändring av koderna i sig utan tänkt som ett hjälpmedel vid kodning. 

 

Läkemedelsbiverkan Covid-19-vaccin

Nya diagnoskod f o m 1 februari 2021

U12.9 Vaccin mot covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt

Kodning vid läkemedelsbiverkan orsakat av covid-19-vaccin:

 • Diagnoskod 1: Som första diagnos anges biverkningens manifestation/symtom

 • Diagnoskod 2: U12.9 Vaccin mot covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt

 

Koden U12.9 kan inte anges som första eller enda diagnoskod utan ska kopplas till den kod som beskriver den ogynnsamma effekten.

 

Läkemedelsbiverkan ska rapporteras till Läkemedelsverket.

 

 

Information Sjukdomsklassifikation

 

Vid nu genomförda informationstillfällen angående nyheter och ändringar av diagnos- och åtgärdskoder f o m 2021 visades denna presentation:

Informationsdag 2021 

 

Ändringar i ICD-10-SE och KVÅ 2021-01-01

 

Ändringar i ICD-10-SE

 

Ändringar i KVÅ

  

 

Läkarintyg för smittbärarpenning hos symtomfri person - diagnoskod

Specifik diagnoskod finns inte utan den kod som får användas är:

Z20.8 Kontakt med och exponering för andra smittsamma sjukdomar

  

 

Kodning vid covid-19

Socialstyrelsen 2021-01-29 Version 3.6

 

Frågor och svar kring kodning av Covid-19  

Socialstyrelsen 2021-01-29 Version 1.10

 

Kodningsanvisningar Post-IVA-vård och Rehabilitering vid Covid 19

 

 

Information i dödsorsaksintyg - förtydligande vägledning till läkare som utfärdar dödsorsaksintyg

 

 

Morfologikoder i Cosmic

 

Morfologikoder är koder som används för att klassificera tumörer för att ange deras histopatologi och används främst av patologen. Morfologikoder börjar alltid med bokstaven M och slutar med ett snedstreck följt av en siffra, t ex siffran 0 som anger att tumören är benign.

 

Dessa koder ska inte förväxlas med diagnoskoder, ICD-10-koder.

 

Morfologikoder ska inte användas som huvuddiagnoskod. Om det görs hamnar man vid DRG-gruppering i en felaktig Z-DRG-grupp.

 

Morfologikoder finns valbara i Cosmic under sökordet Diagnos och terminologi ICD10 och kan förväxlas med ICD-10-koder så var uppmärksam vid val av kod.

 

Exempel Morfologikod: M8720/0 Pigmentnevus

 

Exempel ICD-10-kod: D22.9 Pigmentnevus

 

  

Information om ICD 11

 

Utvecklingsarbete med ICD-11

 

 

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos

Vissa ICD-10-SE-koder ska aldrig användas som huvuddiagnos. Socialstyrelsen har tagit fram en lista med dessa koder, se länk.

 

Vi har fått erinran om att vi i Region Östergötland felaktigt har använt Z53.2 Åtgärd ej genomförd pga patientens beslut av andra och ospecificerade skäl, som huvuddiagnoskod. 


Huvuddiagnos för vårdkontakten ska vara den diagnos som patienten skulle åtgärdats för. Om åtgärden ej genomförts kan Z53.2 anges som bidiagnos.


Se Socialstyrelsens lista för samtliga koder som ej ska användas som huvuddiagnos

 

Nya frågor och svar finns under fliken med samma namn i vänsterkolumnen!                    

                                                                                               

 
  

Pågående

 • Analys av kodningskvalitet
  Socialstyrelsen har tagit fram ett verktyg för att mäta kodningskvalitet i patientregistret baserat på olika kvalitetsindikatorer där indikatorområde 1 handlar om uppenbara fel i kodningen. Inom Region Östergötland följer vi detta indikatorområde. 
 • Klinikbesök
  Efter önskemål om råd och tips kring diagnos- och åtgärdskodning besöker vi gärna kliniker.

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

 

Kerstin Jonsson
Chefläkare
Ansvarig för sjukdomsklassifikation
Telefon: 010-104 33 31

 

 

Lena Granberg
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 010-104 08 35 

 

 

 

Har du frågor gällande sjukdomsklassifikation maila gärna till:


Lena Granberg

 

Ett urval av tidigare inkomna frågor och svar finns publicerade, var god se listen till vänster.

 

Länk till Region Östergötlands kodningsutbildning