Landstinget i Östergötland

Sjukdomsklassifikation i Östergötland

Sjukdomsklassifikation är basen för uppföljning av vårdens innehåll.

 

                 

(OBS - Den tryckta publikationen ICD-10-SE består av tekniska skäl av tre delar och alla tre delarna behövs för att klassifikationen ska bli komplett.)

 

Funktionen Sjukdomsklassifikation i Östergötland, riktar sig till alla inom Region Östergötland som ägnar sig åt någon form av dokumentation som innefattar diagnossättning och kodning av diagnoser och åtgärder.

 

Rätt diagnos, åtgärd och kodning ger:

 • Rätt kvalitetsuppföljning
 • Rätt produktionsdata
 • Rätt ersättning utifrån DRG och KPP 

 

Aktuellt

 

Kodning vid covid-19

Socialstyrelsen juni 2020 Version 3.3

 

Frågor och svar kring kodning av Covid-19  

Socialstyrelsen 2020-08-27 Version 1.5

 

Nya kodningsanvisningar för tobaksbruk,

Socialstyrelsen juli 2020

 

Nya kodningsanvisningar för MRSA, ESBL, VRE och PNS, Socialstyrelsen juli 2020

 

Kodningsanvisningar Post-IVA-vård och Rehabilitering vid Covid 19

 

 

Covid-19 i den egna sjukhistorien

 

Nya fördjupningskoder f o m 1/6 2020

 • Z86.1A Covid-19 i den egna sjukhistorien(tillstånd som klassificeras under U07.1-U07.2)
 • Z86.1W Annan specificerad infektions- och parasitsjukdom i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under A00-B89, B99)

 

 

Critical illness polyneuropati/myopati (CIP/CIM)

 

Patient med lång IVA-vård kan ha diagnos Critical illness polyneuropati/myopati vilken kodas G83.8, obs redigera diagnostexten. 

 

 

Information i dödsorsaksintyg - förtydligande vägledning till läkare som utfärdar dödsorsaksintyg

 

 

Covid-19 NordDRG

 

Covid-19 i NordDRG

    

 

Morfologikoder i Cosmic

 

Morfologikoder är koder som används för att klassificera tumörer för att ange deras histopatologi och används främst av patologen. Morfologikoder börjar alltid med bokstaven M och slutar med ett snedstreck följt av en siffra, t ex siffran 0 som anger att tumören är benign.

 

Dessa koder ska inte förväxlas med diagnoskoder, ICD-10-koder.

 

Morfologikoder ska inte användas som huvuddiagnoskod. Om det görs hamnar man vid DRG-gruppering i en felaktig Z-DRG-grupp.

 

Morfologikoder finns valbara i Cosmic under sökordet Diagnos och terminologi ICD10 och kan förväxlas med ICD-10-koder så var uppmärksam vid val av kod.

 

Exempel Morfologikod: M8720/0 Pigmentnevus

 

Exempel ICD-10-kod: D22.9 Pigmentnevus

 

  

Information om ICD 11

 

Utvecklingsarbete med ICD-11

 

 

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos

Vissa ICD-10-SE-koder ska aldrig användas som huvuddiagnos. Socialstyrelsen har tagit fram en lista med dessa koder, se länk.

 

Vi har fått erinran om att vi i Region Östergötland felaktigt har använt Z53.2 Åtgärd ej genomförd pga patientens beslut av andra och ospecificerade skäl, som huvuddiagnoskod. 


Huvuddiagnos för vårdkontakten ska vara den diagnos som patienten skulle åtgärdats för. Om åtgärden ej genomförts kan Z53.2 anges som bidiagnos.


Se Socialstyrelsens lista för samtliga koder som ej ska användas som huvuddiagnos

 

Nya frågor och svar finns under fliken med samma namn i vänsterkolumnen!                    

                                                                                               

 
  

Pågående

 • Analys av kodningskvalitet
  Socialstyrelsen har tagit fram ett verktyg för att mäta kodningskvalitet i patientregistret baserat på olika kvalitetsindikatorer där indikatorområde 1 handlar om uppenbara fel i kodningen. Inom Region Östergötland följer vi detta indikatorområde. 
 • Klinikbesök
  Efter önskemål om råd och tips kring diagnos- och åtgärdskodning besöker vi gärna kliniker.

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

 

Kerstin Jonsson
Chefläkare
Ansvarig för sjukdomsklassifikation
Telefon: 010-104 33 31

 

Lilian Kikuchi
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 010-104 08 36

 

Lena Granberg
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 010-104 08 35 

 

 

 

Har du frågor gällande sjukdomsklassifikation maila gärna till:

Lilian Kikuchi eller
Lena Granberg

Ett urval av tidigare inkomna frågor och svar finns publicerade, var god se listen till vänster.

 

Länk till Region Östergötlands kodningsutbildning