Region Östergötland

Tandvårdsenheten

Tandvård 

Tandvårdsenheten ansvarar för:

  • behovsbedömningar, planering och uppföljning inom tandvårdsområdet
  • upphandling och förslag till avtal
  • administration kring tandvård för barn och unga
  • administration kring regionens tandvårdsstöd "Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till äldre och funktionshindrade", "Tandvård som led i sjukdomsbehandling" samt "Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning"
  • upplysning till allmänheten kring tandvård och särskilt regionens ansvarsområden

Läs mer under Så fungerar tandvården >>>

Nyheter

 

 

Rapport Socioekonomi och tandhälsa hos barn och unga i Östergötland 2018

  [2019-10-21]
 
Nu finns rapporten om Socioekonomi och tandhälsa hos barn och unga i Östergötland 2018 att läsa under rapporter.
 

Nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar

 [2019-06-19]
 
Ett nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar är nu framtaget och distribuerat till tandläkare/kliniker. Om ni inte fått nyhetsbrevet hittar ni det under Tandvårdsenheten informerar.
 

Regelboken 2020

 [2019-06-11]
 
Regelboken för vårdval inom allmäntandvård för barn och unga har reviderats och godkänds av Hälso och sjukvårdsnämnden 2019-06-11