Region Östergötland

Tandvårdsenheten

Tandvård 

Tandvårdsenheten ansvarar för:

  • behovsbedömningar, planering och uppföljning inom tandvårdsområdet
  • upphandling och förslag till avtal
  • administration kring tandvård för barn och unga
  • administration kring regionens tandvårdsstöd "Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till äldre och funktionshindrade", "Tandvård som led i sjukdomsbehandling" samt "Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning"
  • upplysning till allmänheten kring tandvård och särskilt regionens ansvarsområden

Läs mer under Så fungerar tandvården >>>

Nyheter

 

Nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar

[2020-12-17]

Ett nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar är nu framtaget och distribuerat till tandläkare/kliniker. Om ni inte fått nyhetsbrevet hittar ni det under Tandvårdsenheten informerar.

Nya anvisningar för Regionens Tandvårdsstöd

[2020-12-14]

Nya anvisningar för Regionens tandvårdsstöd börjar gälla 2021-01-15. Inom S-tandvården har vissa förändringar gjorts i anvisningarna. Inom N- och F-tandvården är endast giltighetsdatum uppdaterat.

Ni hittar anvisningarna på Tandvårdsenhetens hemsida samt under Så fungerar tandvården.

Ny webbadress till Tandvårdsportalen Munter

[2020-08-25]
Munter har bytt webbadress och nås från och med 2020-08-27 via https://munter.regionostergotland.se/sso
Vissa driftstörningar kan förekomma i samband med adressbytet. Vid frågor är ni välkomna att kontakta Tandvårdsenheten.

Nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar

[2020-06-18]

Ett nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar är nu framtaget och distribuerat till tandläkare/kliniker. Om ni inte fått nyhetsbrevet hittar ni det under Tandvårdsenheten informerar.

Tandvårdsutredningen får tilläggsdirektiv

[2020-01-14]

Översyn av Regionens Tandvårdsstöd samt det särskilda statliga tandvårdsbidraget STB  ska ske av den tillsatta tandvårdsutredningen, vars utredningstid förlängs med ett år. Hela utredningens arbete ska samlat redovisas till Socialdepartementet senast den 1 mars 2021.

Nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar

[2019-12-19]

Ett nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar är nu framtaget och distribuerat till tandläkare/kliniker. Om ni inte fått nyhetsbrevet hittar ni det under Tandvårdsenheten informerar.

Nya anvisningar för Regionens Tandvårdsstöd

[2019-12-19]

Nya anvisningar för Regionens Tandvårdsstöd (N-, S-och F-tandvård) börjar gälla 2020-01-15. Ni hittar anvisningarna på Tandvårdsenhetens hemsida samt under så fungerar tandvården.

Rapport Socioekonomi och tandhälsa hos barn och unga i Östergötland 2018

  [2019-10-21]
 
Nu finns rapporten om Socioekonomi och tandhälsa hos barn och unga i Östergötland 2018 att läsa under rapporter.
 

Nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar

 [2019-06-19]
 
Ett nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar är nu framtaget och distribuerat till tandläkare/kliniker. Om ni inte fått nyhetsbrevet hittar ni det under Tandvårdsenheten informerar.
 

Regelboken 2020

 [2019-06-11]
 
Regelboken för vårdval inom allmäntandvård för barn och unga har reviderats och godkänds av Hälso och sjukvårdsnämnden 2019-06-11