Region Östergötland

Tandvårdsenheten

Tandvård 

Tandvårdsenheten ansvarar för:

  • behovsbedömningar, planering och uppföljning inom tandvårdsområdet
  • upphandling och förslag till avtal
  • administration kring tandvård för barn och unga
  • administration kring regionens tandvårdsstöd "Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till äldre och funktionshindrade", "Tandvård som led i sjukdomsbehandling" samt "Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning"
  • upplysning till allmänheten kring tandvård och särskilt regionens ansvarsområden

Läs mer under Så fungerar tandvården >>>

Nyheter

 

Nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar

 [2018-12-21]
 
Ett nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar är nu framtaget och distribuerat till tandläkare/kliniker. Om ni inte fått nyhetsbrevet hittar ni det under Tandvårdsenheten informerar.

 

Nya anvisningar för Regionens Tandvårdsstöd

[2018-12-12]

Nya anvisningar för Regionens Tandvårdsstöd (N-, S-och F-tandvård) börjar gälla 2019-01-15. Ni hittar anvisningarna på Tandvårdsenhetens hemsida samt under Så fungerar tandvården.

 

Nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar

[2018-06-20]

Ett nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar är nu framtaget och distribuerat till tandläkare/kliniker. Om ni inte fått nyhetsbrevet hittar ni det under Tandvårdsenheten informerar.

 

 

Tandvårdsbidraget höjs från 15 april 2018

 [2018-04-13]

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) dubblas från 15 april 2018 enligt regeringens budgetproposition.

Tandvårdsbidraget höjs från 300 kronor per år till 600 kronor per år för alla mellan 23 och 29 år och alla 65 år eller äldre.

För personer mellan 30 och 64 år höjs tandvårdsbidraget från 150 kronor till 300 kronor per person.