Region Östergötland

Tandvårdsenheten

Tandvård 

Tandvårdsenheten ansvarar för:

  • behovsbedömningar, planering och uppföljning inom tandvårdsområdet
  • upphandling och förslag till avtal
  • administration kring tandvård för barn och unga
  • administration kring regionens tandvårdsstöd "Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till äldre och funktionshindrade", "Tandvård som led i sjukdomsbehandling" samt "Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning"
  • upplysning till allmänheten kring tandvård och särskilt regionens ansvarsområden

Läs mer under Så fungerar tandvården >>>

Nyheter

 

Tandvårdsbidraget höjs från 15 april 2018

 [2018-04-13]

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) dubblas från 15 april 2018 enligt regeringens budgetproposition.

Tandvårdsbidraget höjs från 300 kronor per år till 600 kronor per år för alla mellan 23 och 29 år och alla 65 år eller äldre.

För personer mellan 30 och 64 år höjs tandvårdsbidraget från 150 kronor till 300 kronor per år.

 

Höjd ålder inom tandvård för barn och unga

[2017-12-28]

Från och med 1 januari 2018 har barn och unga rätt till avgiftsfri tandvård till och med det år som de fyller 22.

Detta innebär att de som fyller 22 år har fortsatt rätt till avgiftsfri tandvård.

De som fyller 22 år och redan går hos en tandläkare och vill gå kvar där, behöver inte göra något nytt val av tandläkare.

 

Nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar

 [2017-12-20] 

Ett nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar är nu framtaget och distribuerat till tandläkare/kliniker. Om ni inte fått nyhetsbrevet hittar ni det under Tandvårdsenheten informerar.

 

Ny tandvårdshandläggare

[2017-08-28]

Idag börjar tandvårdshandläggare Joakim Sundelin att arbeta inom Tandvårdsenheten. Vi hälsar Joakim välkommen till Tandvårdsenheten.

Joakim Sundelin nås på e-postadress: joakim.sundelin@regionostergotland.se

 

Nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar

[2017-06-22]

Ett nytt nummer av Tandvårdsenheten informerar är nu framtaget och distribuerat till tandläkare/kliniker. Om ni inte fått nyhetsbrevet hittar ni det under Tandvårdsenheten informerar.  

 

Nya anvisningar för regionens tandvårdsstöd

[2017-06-21]

Nya anvisningar för regionens tandvårdsstöd, N-, F- och S-tandvård, börjar gälla 1 september 2017. Ni hittar dessa under Anvisningar.

 

Nypublicerat inom samhällsodontologi

[2017-05-18]

Nu finns det första digitala numret av Nypublicerat inom samhällsodontologi. Ni hittar denna utgåva under Rapporter.

 

Utbildning Munter

[2017-04-27]

Kompletterande utbildning i tandvårdsportalen Munter kommer att hållas enligt följande:
* Linköping onsdag 17 maj klockan 17.00-18.30 i sammanträdesrummet Sessionssalen, Regionhuset, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

 

Anne-Marie Mörnhammar har gått i pension

[2017-04-03]

Anne-Marie Mörnhammar har gått i pension. Vi håller på med rekrytering av en tandvårdshandläggare.

Om ni har frågor som ni tidigare tagit med Anne-Marie Mörnhammar är ni välkomna att kontakta oss övriga medarbetare inom Tandvårdsenheten.

 

Nya bedömningstandläkare

[2017-02-07]

Idag börjar de nya bedömningstandläkarna Anita Mortensson och Lars Jönsson att arbeta inom Tandvårdsenheten. Vi hälsar dem välkomna till Tandvårdsenheten.

Anita Mortensson nås på e-postadress: anita.mortensson@regionostergotland.se

Lars Jönsson nås på e-postadress: lars.jonsson@regionostergotland.se