Region Östergötland

Rapporter

 

Tandvårdsenhetens rapporter  
 

Barn och unga

 
Lägesrapport Hagebyprojektet 2015  
Jämlik munhälsa hos barn- delrapport 2   
Jämlik munhälsa hos barn kortrapport delrapport 2   
Självupplevd oral hälsa hos 19-åringar i Östergötland  
 

Äldre

 
GIF image, 18 x 18 Munhälsa för sköra äldre - Behovsanalys 2014  
Omvårdnadspersonalens kunskaper kring munhälsa och tandvård  
 

Utbudsstudier av tandvård i Östergötland

 
GIF image, 18 x 18 Studie över utbudet av tandvård i Östergötland 2018  
GIF image, 18 x 18 Studie över utbudet av tandvård i Östergötland 2016  
Studie över utbudet av tandvård i Östergötland 2013  
 

Odontologiskt kunskapsunderlag

 

Kunskapsunderlag

 
 

Regionens tandvårdsstöd

 
GIF image, 18 x 18

Extremt tandvårdsrädda patienter i Östergötland-rapport 2018

 
GIF image, 18 x 18

Behandling av extremt tandvårdsrädda i Östergötland 2013

 
GIF image, 18 x 18 Tobaksavvänjning - uppföljning 2016  
GIF image, 18 x 18 Tobaksavvänjning - uppföljning 2013  
Rapporter i samverkan med andra landsting/regioner  
 

TE-studierna - 1942-årsstudien

 
GIF image, 18 x 18 Munhälsa och tandvård. 75- och 85 åringar 2017  
GIF image, 18 x 18 Tandvårdsrapport kortversion 2017  
Rapporter från Centrum för verksamhetsstöd och utveckling  
     
 

Barn och unga

 
GIF image, 17 x 17 Uppföljning av tandhälsa hos barn och unga i Östergötland 1994-2018  
Socioekonomi och tandhälsa hos barn och unga i Östergötland 2018  
GIF image, 17 x 17 Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar 2012  
GIF image, 17 x 17 Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar 2015  
 

Nypublicerat inom samhällsodontologi

 
GIF image, 17 x 17 Nypublicerat inom samhällsodontologi nummer 1 2019   
GIF image, 17 x 17 Nypublicerat inom samhällsodontologi nummer 2 2019  
GIF image, 17 x 17 Nypublicerat inom samhällsodontologi nummer 3 2019  
GIF image, 17 x 17 Nypublicerat inom samhällsodontologi nummer 4 2019  
Uppsatser från universitet  
KBT - behandling vid odontofobi  
Unga vuxnas attityder till tandhälsa och tandvård