Landstinget i Östergötland

Samverkansgruppen

En särskild samverkansgrupp finns för utveckling och uppföljning av tandvårdsfrågor ur beställarperspektiv.

Gruppen leds av Tandvårdsenheten och i gruppen ingår representanter för

Folktandvården:

Anna Carin Dahlgren


Privattandläkarna:

Peter Franzén Norrköpings privattandläkarförening och Jon Granath, Östergötlands privattandläkarförening

I denna grupp diskuteras såväl odontologiska som administrativa frågor kring tandvård.