Region Östergötland

Kris och katastrofmedicinsk beredskapskommitté

Regionens kris och katastrofmedicinska beredskapskommitté, RKKB,  utgör regionövergripande råd för kris och katastrofmedicinska beredskapsfrågor, och ska även vara ett samrådsforum eller mellan regional och lokal nivå. Ordförande är vårddirektör US.

Chef Katastrofmedicinskt centrum i Östergötland (KMC) ansvarar för kris och katastrofberedskap inom Region Östergötland (regional nivå). Det innebär bl a att tillse att den Kris och katastrofmedicinska beredskapsplanen för Region Östergötland är aktuell.

I varje länsdel finns även lokala kris och katastrofmedicinska beredskapskommittéer (Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Universitetssjukhuset i Linköping och Lasarettet i Motala.)
I kommittén ska ingå bl a företrädare från kris och katastrofmedicinsk beredskapsplanering, säkerhet och lokal drift.
Den lokala kommitténs uppgift är bl a att ansvara för att de lokala katastrofplanerna är aktuella.

Varje sjukvårdsområde eller sjukhus har en aktuell katastrofplan. Katastrofplanerna syftar till att ge en aktuell information om vilka funktioner som ingår i katastroforganisationen, ansvarsfördelning, principer för samverkan med andra och så vidare.


Länk till sida med katastrofplaner med mera.