Landstinget i Östergötland

Etikrådet

Etikrådet arbetar med etiska frågor inom hälso- och sjukvården i Region Östergötland. Vårt uppdrag är att synliggöra etiska frågor i hälso- och sjukvården, bidra med kunskap och utbildning inom etik och förhållningssätt och utgöra diskussions- och beslutsstöd för enskild vårdpersonal och verksamheter.

Vi anordnar seminarier varje år kring aktuella ämnen. 

Vi anordnar två gånger om året en 3-dagars kurs "Etik och bemötande i vården".

På förfrågan kommer vi ut till er i verksamheten och berättar om Etikrådet och vad vi gör.

Vi tar också fram informations- och arbetsmaterial som kan användas som stöd i vården.

I mån av tid medverkar vi även på arbetsplatsträffar och fortbildningsdagar där vi pratar om olika frågor kring etik, bemötande och professionellt förhållningsätt.

Vi medverkar i regionala utvecklingsgrupper med att ta fram och implementera riktlinjer som rör bemötande i vården.

Vill ni ha mer information, kontakta oss via funktionsbrevlåda eller formuläret på sidan.

Välkomna att höra av er!

 

 

 

 

Kontakt

Ulrica Swartling
Ordförande
Telefon: 010-10 370 18
Mobil: 076-57 23 125 (arbete)
Mobil: 073 334 47 14
Funktionsbrevlåda

Material

 Presentation om Etikrådet
Broschyr
Dialogcirkel
Arbetsmaterial
Länkar
 
Etik och bemötande på LisaPlay

Kerstin - Akutläkare
"Patienten ska känna att jag har all tid i världen."

Speltid 5:59 min

Peter - undersköterska
"Min roll är att vara absolut närmast patienten."

Speltid 5:43 min