Landstinget i Östergötland

Etikrådet

Etikrådet arbetar med etiska frågor inom hälso- och sjukvården i Region Östergötland. Vårt uppdrag är att synliggöra etiska frågor i hälso- och sjukvården, bidra med kunskap och utbildning inom etik och förhållningssätt och utgöra diskussions- och beslutsstöd för enskild vårdpersonal och verksamheter.

Vi anordnar seminarier varje år kring aktuella ämnen. 

Vi anordnar två gånger om året en 3-dagars kurs "Etik och bemötande i vården".

På förfrågan kommer vi ut till er i verksamheten och berättar om Etikrådet och vad vi gör.

Vi tar också fram informations- och arbetsmaterial som kan användas som stöd i vården.

I mån av tid medverkar vi även på arbetsplatsträffar och fortbildningsdagar där vi pratar om olika frågor kring etik, bemötande och professionellt förhållningsätt.

Vi medverkar i regionala utvecklingsgrupper med att ta fram och implementera riktlinjer som rör bemötande i vården.

Vill ni ha mer information, kontakta oss via funktionsbrevlåda eller formuläret på sidan.

Välkomna att höra av er!

 

 

 

 Kontakt

Vill du komma i kontakt

med Etikrådet?

I första hand kan du maila

oss på vår funktionsbrevlåda

 

Funktionsbrevlåda

 

Du kan också nå oss via

telefon eller övrig mail

 

Ulrica Swartling, Ordförande

Mobil: 010-103 70 18
Mobil: 073 334 47 14
ulrica.swartling@regionostergotland.se

 

Anette Sunesson

Mobil: 010-103 06 41
anette.sunesson@regionostergotland.se

 

Har du frågor kring våra  kurser eller

Kompetensportalen?


Kontakta då

Åsa Waern asa.warn@regionostergotland.se

Material

 

 

Etik och bemötande på LisaPlay

Kerstin - Akutläkare
"Patienten ska känna att jag har all tid i världen."

Speltid 5:59 min

Peter - undersköterska
"Min roll är att vara absolut närmast patienten."

Speltid 5:43 min