Region Östergötland

Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS)

Region Östergötland finansierar klinisk patientnära forskning inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar, Region Kronoberg och Region Östergötland och Medicinska fakulteten på Linköpings universitet har gemensamt tagit initiativet till en förstärkning av den kliniska patientnära FoU-verksamheten i regionen.  FORSS kan därmed stötta forskningsintresserade i FORSS-regionen. Dels genom att FORSS beviljar anslag till patientnära forskningsprojekt. Dels genom att FORSS anordnar en  kurs i forskningsmetodik, med syftet att ge praktiska kunskaper i klinisk forskning, se FORSS hemsida.