Region Östergötland

Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS)

FORSS övergripande syfte är att bidra till en förstärkt regional samverkan inom forskning och utveckling.

FORSS är ett regionalt samarbete om forskning och utbildning. FORSS finansieras av Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Östergötland. FORSS stöttar forskningsintresserade i FORSS-regionen dels genom att finansiera patientnära forskning och dels genom att anordna en regional kurs i forskningsmetodik, se FORSS hemsida.

Forskningsmedel kan sökas av personer anställda i någon av regionerna som ingår i samarbetet eller av anställda vid Linköpings universitet, Linnéuniversitetet eller Jönköping University.