Region Östergötland

Hälsorådet

Hälsorådet för Region Östergötland

Region Östergötland är sedan 2005 medlem i Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS), som i sin tur är en del i det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and health services (HPH). 

I samband med medlemskapet bildades Region Östergötlands hälsoråd som arbetar på uppdrag av regiondirektören och den utökade regionsledningen. Hälsorådets huvudsakliga syfte och mål är att identifiera, stödja och förankra utvecklingsstrategier inom de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiven för patient och befolkning. Arbetet omfattar både det som sker inom den egna verksamheten samt i samverkan med andra aktörer. Hälsorådets uppgift är också att vägleda, stödja och ge mandat till länsövergripande arbetsgrupper, utvecklingsprojekt samt kompetensutveckling inom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Hälsorådets sammansättning bygger på att hela hälso- och sjukvården ska vara representerad av de funktioner som direkt kan kopplas till genomförandeprocesser. Därutöver ingår hälsoprocessledare, samhällsmedicinare, HR, avtalsansvarig och patientrepresentant. Som sakkunniga deltar representanter från Verksamhetsutveckling vård och hälsa och Linköpings universitet. Sammankallande och ordförande är Hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren.

Hälsorådets medlemmar
Lena Lundgren Hälso- och sjukvårdsdirektör, ordförande   
Elin Glad Hälsoprocessledare, Folkhälso- och statistikenheten (FSE)
Linda Karlsson Hälsoprocessledare, FSE
Margareta Kristenson Linköpings universitet
Katarina Åsberg Linköpings universitet
Magdalena Hjertstedt Hälsopedagog
Bengt Ståhlbom Arbets- och miljömedicin
Tobias Ekenlie/Maria Unnervik Barn- och kvinnocentrum
Anne-Lie Ahlqvist Sinnescentrum 
Maria Ilhammar Hjärtcentrum
Lena Bergvin Lundqvist Närsjukvården i östra Östergötland
Niclas Hilding Närsjukvården i centrala Östergötland
Helen Lövborg Närsjukvården i västra Östergötland
Liselotte Joelson Diagnostikcentrum
Kristin Ek Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård
Kerstin Gustafsson Folktandvården
Magnus Oweling Närsjukvården i Finspång
Mara Kosovic Primärvårdscentrum
Emira Bajric Flyktingmedicinskt centrum
Carl-Henrik Juhlin Rättspsykiatriska regionkliniken
Maria Elgstrand Folkhälso- och statistikenheten (FSE)
Mats Lowén ST-Socialmedicin, FSE
Sofia Lindstrand ST-Socialmedicin, FSE
Anna Linders Avtalsansvarig
Sofie Drake af Hagelsrum Kommunikationsenheten
Annika Larsson Regional utveckling
Sara Hjalmarsson Patientrepresentant