Region Östergötland

Hälsorådet

Hälsorådet för Region Östergötland

Region Östergötland är sedan 2005 medlem i Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS), som i sin tur är en del i det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and health services (HPH). 

I samband med medlemskapet bildades Region Östergötlands hälsoråd som arbetar på uppdrag av regiondirektören och den utökade regionsledningen. Hälsorådets huvudsakliga syfte och mål är att identifiera, stödja och förankra utvecklingsstrategier inom de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiven för patient och befolkning. Arbetet omfattar både det som sker inom den egna verksamheten samt i samverkan med andra aktörer. Hälsorådets uppgift är också att vägleda, stödja och ge mandat till länsövergripande arbetsgrupper, utvecklingsprojekt samt kompetensutveckling inom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Hälsorådets sammansättning bygger på att hela hälso- och sjukvården ska vara representerad av de funktioner som direkt kan kopplas till genomförandeprocesser. Därutöver ingår hälsoprocessledare, samhällsmedicinare, HR, avtalsansvarig och patientrepresentant. Som sakkunniga deltar representanter från Verksamhetsutveckling vård och hälsa och Linköpings universitet. Sammankallande och ordförande är Hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren.


Hälsorådets medlemmar:

Lena Lundgren HoS direktör, ordförande   
Elin Glad Hälsoprocessledare
Linda Karlsson Hälsoprocessledare
Margareta Kristenson LiU
Jessica Arvidsson HR
Bengt Ståhlbom AMM
Maria Unnervik BKC
Anne-Lie Ahlqvist SC 
Maria Ilhammar HMC
Lena Bergvin Lundqvist NSÖ
Rolf Östlund NSC
Helen Lövborg NSV
Maria Areblad DC
Siv Andersson CKOC
Carina Bremer FTV
Magnus Oweling NiF
Marianne Lagerstedt PVC 
Emira Hasanov FMC
Carl-Henrik Juhlin RPR
Maria Elgstrand CVU
Mats Lowén ST-Socialmedicin
Sofia Lindstrand ST-Socialmedicin
Anna Linders Avtalsansvarig
Sofie Drake af Hagelsrum KE
Sara Hjalmarsson Patientrepresentant