Region Östergötland

Hälsorådet

Hälsorådet för Region Östergötland

Region Östergötland är sedan 2005 medlem i Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS), som i sin tur är en del i det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and health services (HPH). 

I samband med medlemskapet bildades Region Östergötlands hälsoråd som arbetar på uppdrag av regiondirektören och den utökade regionsledningen. Hälsorådets huvudsakliga syfte och mål är att identifiera, stödja och förankra utvecklingsstrategier inom de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiven för patient och befolkning. Arbetet omfattar både det som sker inom den egna verksamheten samt i samverkan med andra aktörer. Hälsorådets uppgift är också att vägleda, stödja och ge mandat till länsövergripande arbetsgrupper, utvecklingsprojekt samt kompetensutveckling inom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Hälsorådets sammansättning bygger på att hela hälso- och sjukvården ska vara representerad av de funktioner som direkt kan kopplas till genomförandeprocesser. Därutöver ingår hälsoprocessledare, samhällsmedicinare, HR, avtalsansvarig och patientrepresentant. Som sakkunniga deltar representanter från Folkhälso- och statistikenheten och Linköpings universitet. Sammankallande och ordförande är Hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren.

Hälsorådets medlemmar
Lena Lundgren Hälso- och sjukvårdsdirektör, ordförande   
Elin Glad Hälsoprocessledare, Folkhälso- och statistikenheten (FSE)
Linda Karlsson Hälsoprocessledare, FSE
Margareta Kristenson Professor socialmedicin, LiU
Katarina Åsberg Folkhälsovetare, LiU
Magdalena Hjertstedt Hälsopedagog, HR
Carl-Henrik Juhlin Friskvårdsansvarig, Rättspsykiatriska regionkliniken
Maria Elgstrand Verksamhetschef, Folkhälso- och statistikenheten (FSE)
Christina Berggren Enhetschef, FSE
Mats Lowén ST-Socialmedicin, FSE
Sofia Lindstrand ST-Socialmedicin, FSE
Anna Linders Hälso- och sjukvårdsstrateg, HoS 
Sofie Drake af Hagelsrum Kommunikatör, Kommunikationsenheten
Annika Larsson Folkhälsostrateg, Regional utveckling
Sanja Halenius/Mårten Elfström Utvecklingsansvarig, HS stab 
Sara Hjalmarsson Patientrepresentant