Landstinget i Östergötland

Läkemedel

Denna sida är en gemensam ingång till läkemedelsrelaterade frågor. Läkemedelskommitténläkemedelsenheten och Klinisk farmakologi - enhet för rationell läkemedelsanvändning står gemensamt bakom informationen. Målgruppen är primärt sjukvårdspersonal och förskrivare. 

 

 

Bildlänk: Läkemedelsbehandling - råd etc.Bildlänk: Fråga och beställBildlänk: Rapportera biverkningarBildlänk: Information och utbildningBildlänk: LäkemedelshanteringBildlänk: Recept och koderBildlänk: Provtagning och analysBildlänk: Patientjournalen

Restnoterade läkemedel

Här hittar du information om restnoterade läkemedel.

Läs mer om

Information till öppenvårdsapotek

Patientinformation om läkemedel på 1177 Vårdguiden