Landstinget i Östergötland

Biverkningsrapportering

Lär dig mer om biverkningsrapportering här

Rapportera via direktlänk från biverkningsöversikt i Cosmic, e-tjänst på Läkemedelsverkets webbplats www.mpa.se eller på pappersblankett som skickas till:

Läkemedelsverket
Enheten för farmakovigilans
Biverkningsgruppen
Box 26
751 03 Uppsala

Telefon: 018 – 17 46 00
Telefax: 018 – 54 85 66
E-post: registrator@mpa.se

 

Elektronisk rapportering för sjukvårdspersonal

Extern rapportering för vårdpersonal (blankett)
(pdf 315 Kb, öppnas i nytt fönster)
Extern rapportering för allmänheten
(extern länk, öppnas i nytt fönster)


Redan misstankar om en läkemedelsbiverkning ska rapporteras till Läkemedelsverket. Rapporteringskravet gäller även biverkningar av naturläkemedel, vissa utvärtes läkemedel och receptfria läkemedel.

De uppgifter som kommer in till Läkemedelsverket behandlas i ett särkilt biverkningsregister i enlighet med förordningen 2001:710 om biverkningsregister angående läkemedel hos Läkemedelsverket.

Ansvaret för rapportering av biverkningar åligger den huvudman (såväl offentlig som privat) som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården (LVFS 2001:12). I biverkningsregistret införs rapporter från läkare, tandläkare, farmaceuter samt sjuksköterskor.
Från och med mars 2007 ska samtliga sjuksköterskor, dvs. även sjuksköterskor utan egen förskrivningsrätt, rapportera biverkningar. Fr.o.m. 1 juli 2012 ska även farmacepter rapportera misstänkta läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket.  

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida

 
 

 

   
   
Ssk rapportering av
läkemedels-
biverkningar

 

Kontakt:
Leg. sjuksköterska
Ingela Jacobsson
Tel: 010-103 44 20

Regional biverkningsfunktion 
Klinisk farmakologi
Enhet för rationell läkemedelsanvändning
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
E-post:
biverkningar@regionostergotland.se