Landstinget i Östergötland

Dagens DosDagens Dos ges ut av Klinisk Farmakologi - enhet för rationell läkemedelsanvändning på uppdrag av Läkemedelskommittén i Region Östergötland och distribueras till förskrivare, sjukvårdsenheter samt apotek inom Östergötlands län.

      

<< Aktuellt nummer

 


Nedan har vi samlat de senaste årens upplagor.

 
Nummer utgivna 2020
Nummer utgivna 2019
Nummer utgivna 2018
Nummer utgivna 2017

Nummer utgivna 2016

Nummer utgivna 2015
Nummer utgivna 2014
Nummer utgivna 2013
Nummer utgivna 2012
Nummer utgivna 2011
Nummer utgivna 2010

  

 

 

Ansvarig utgivare:
Christina Fischer
E-post:
christina.fischer
@regionostergotland.se

Redaktör:
Johanna Lind Zickerman
E-post: 
johanna.lind.zickerman
@regionostergotland.se


Upplaga: 2 600 ex

Grafisk produktion:
 
Markus reklambyrå, Linköping