Landstinget i Östergötland

Dagens DosDagens Dos ges ut av Klinisk Farmakologi - enhet för rationell läkemedelsanvändning på uppdrag av Läkemedelskommittén i Region Östergötland och distribueras till förskrivare, sjukvårdsenheter samt apotek inom Östergötlands län.

<< Aktuellt nummer

Här har vi samlat de senaste årens upplagor.

Nummer utgivna 2018
Nummer utgivna 2017

 

 

Nummer utgivna 2016

Nummer utgivna 2015
Nummer utgivna 2014
Nummer utgivna 2013
Nummer utgivna 2012
Nummer utgivna 2011
Nummer utgivna 2010

  

 

 

Ansvarig utgivare:
Martin Magnusson
E-post: Martin.Magnusson@regionostergotland.se

Redaktör:
Karl Högström, apotekare
Tel: 010-103 6358
E-post: Karl.Hogstrom@regionostergotland.se


Upplaga: 3 000 ex

Grafisk produktion:
 
Byrå4, Uppsala