Landstinget i Östergötland

Fråga & beställ

På denna sida kan du ställa frågor som rör läkemedel. Frågorna kan gälla aktuella rekommendationer, läkemedelsbehandling av enskild patient eller administrativa rutiner kring läkemedel. Du kan även beställa receptblanketter och rapportera misstänkta läkemedelsbiverkningar.

Klicka på knapparna nedan för att fråga/beställa.


 

 

Telefonnummer
 

Laboratoriet,
Klinisk farmakologi

010-103 44 19

Läkemedelsinformations-
centralen (LiLi)
010-103 33 23

Läkemedelsenheten

010-103 73 84