Region Östergötland

Externa användare

På denna sida kan du ställa frågor som rör läkemedel. Frågorna kan gälla aktuella rekommendationer, läkemedelsbehandling av enskild patient eller administrativa rutiner kring läkemedel. Du kan även rapportera misstänkta läkemedelsbiverkningar.

Fyll i formuläret nedan för att välja vilket område din fråga/beställning gäller.

Ämne:
Namn:
Telefon:
E-post:
Fråga/beställning:
Svar önskas inom: