Landstinget i Östergötland

Information till apotek

Vår ambition med denna hemsida är att den ska vara en resurs för apotek verksamma i Östergötland. Här kan du hitta information från Region Östergötland till exempel rörande rutiner för fakturering, kontaktinformation, vanliga frågor och svar, aktuell information kring de recept som förskrivs i Östergötland och ställa frågor till oss.

Läkemedelsenheten Region Östergötland ansvarar för flertalet av de frågor som rör apoteken och vi ser samarbete med apoteken i länet som mycket viktigt för att vi ska nå en kvalitetssäkrad och rationell användning av läkemedel.

Du når Läkemedelsenheten enklast på vår e-post: lakemedel@regionostergotland.se


 


 

 

 


Kontaktuppgifter

Läkemedelskommittén 
Region Östergötland 
Ledningsstaben
581 91 Linköping
 
Besöksadress:
St Larsgatan 49 B

E-post: lakemedel@regionostergotland.se
Tel: 010-103 7384
Fax: 010-103 7100