Landstinget i Östergötland

Faktura

Region Östergötland har från och med 1 januari 2020 en ny organisation, vilket bland annat påverkar den referens som fakturan ska märkas med. För information om hur organisationsförändringen påverkar hur ni fakaturerar Region Östergötland, se länk Fakturering från och med 1 januari 2020. 

 

Fakturaadress

Region Östergötland
Scanningenheten 
581 85  Linköping

Fakturan ska också märkas med en referens (ej i adressfältet):

 

Vid felaktig fakturareferens eller när fakturareferens saknas.

Ange nedanstående PE- nr och organisationsenhetsnummer som fakturareferens.

Betalningsvillkor för leverantörsfaktura:

Region Östergötland tillämpar generellt betalningsvillkoret 30 dagar, dvs fakturan betalas 30 dagar efter fakturadatum.

Vid behov av kontakt:
lakemedel@regionostergotland.se 

alternativt ekonomi@regionostergotland.se eller ring på telefon 010-103 22 88, om det rör leverantörsreskontra.

 


 
 

 


 
 


Kontaktuppgifter
Läkemedelskommittén
Region Östergötland
Ledningsstaben
581 91 Linköping
 
Besöksadress:
St Larsgatan 49 B

E-post: lakemedel@regionostergotland.se
Tel: 010-103 7384
Fax: 010-103 7100