Landstinget i Östergötland

Faktura

För att underlätta för dig som leverantör har Region Östergötland tagit fram denna information rörande fakturahantering och övrig hantering i samband med receptläkemedel där landstinget erbjuder patienten en subvention som inte är en del av ordinarie förmånssystem.

Fakturaadress

Region Östergötland
Scanningenheten 
581 85  Linköping

Fakturan ska också märkas med en referens (ej i adressfältet):

Fråga efter numren ovan vid den enhet som ska faktureras, dessa krävs för att fakturan ska komma rätt.

 

E-faktura

Vid e-faktura ska fakturorna märkas med en referens, se nedan, och i förekommande fall projektnummer/ordernummer.  

Vid felaktig fakturareferens eller när fakturareferens saknas.

Ange nedanstående PE- nr och organisationsenhetsnummer som fakturareferens.

Betalningsvillkor för leverantörsfaktura:

Region Östergötland tillämpar generellt betalningsvillkoret 30 dagar, dvs fakturan betalas 30 dagar efter fakturadatum.

Vid behov av kontakt:
lakemedel@regionostergotland.se 

alternativt Jeeva Rasiah, telefon 010-103 04 81, om det rör leverantörsreskontra.

Fakturaformat

Region Östergötland förespråkar elektroniska leverantörsfakturor och erbjuder en helt kostnadsfri tjänst där du registrerar fakturorna manuellt.
 
Läs mer på: E-faktura – Region Östergötland. Från och med 2009 så ställer Region Östergötland också krav på att avtalade leverantörer ska leverera elektroniska fakturor. Den standard för elektronisk faktura som Region Östergötland valt heter Svefaktura.

Vi hanterar naturligtvis också "vanliga" pappersfakturor.


 
 

 


 
 


Kontaktuppgifter
Läkemedelskommittén
Region Östergötland
Ledningsstaben
581 91 Linköping
 
Besöksadress:
St Larsgatan 49 B

E-post: lakemedel@regionostergotland.se
Tel: 010-103 7384
Fax: 010-103 7100