Region Östergötland

Regionsubventioner i samband med receptläkemedel

Kontaktuppgifter
Läkemedelskommittén 
Region Östergötland
Ledningsstaben
581 91 Linköping
Besöksadress:
St Larsgatan 49 B
E-post: lakemedel@regionostergotland.se
Tel: 010-103 7384
Fax: 010-103 7100


Fakturering av regionsubventioner

Var kunden är folkbokförd eller om receptet är förskrivet av vårdgivare i Östergötland eller i annat landsting/region påverkar vilket landsting/region som ska faktureras och vilka subventionsregler som ska gälla. Detta är framförallt aktuellt i samband med förskrivning av p-medel. Nedan illustreras olika situationer.
 

Olika situationer Apoteket ska:
Kund folkbokförd i Östergötland
Arbetsplatskod från Östergötland
Fakturera Region Östergötland
Kund folkbokförd i Östergötland
Arbetsplatskod från annat landsting/region
Fakturera Region Östergötland enligt vårdlandstingens landstingssubvention
Kund är INTE folkbokförd i Östergötland
Arbetsplatskod från Östergötland
Fakturera kundens hemlandsting enligt Region Östergötlands landstingssubvention
Kund är INTE folkbokförd i Östergötland
Arbetsplatskod från annat landsting/region
Fakturera kundens hemlandsting enligt vårdlandstingens landstingssubvention

 

I nedanstående tabell redovisas de de olika regionsubventioner som tillämpas i Region Östergötland, vilken fakturaadress med refnr. som ska användas m.m.

Läkemedel inom smittskyddslagen, neuroleptika och p-medel
Faktureringen avser

Referenskod

Fakturaadress

För-
månstyp
1)

* Markering på recept
Läkemedel förskrivet inom smittskyddslagen    

S

  SML 
Läkemedel när sjukdomsinsikt saknas (främst neuroleptika), US Neuroleptika
Region Östergötland
Psyk.kliniken
US

Region Östergötland
Skanningenheten
581 85 Linköping

Refnr: 20761200

U

* "Rekvisition"
Läkemedel när sjukdomsinsikt saknas (främst neuroleptika), LiM Neuroleptika
Region Östergötland
Psyk.kliniken
LiM

Region Östergötland
Skanningenheten

581 85 Linköping Refnr: 20930010

U

* "Rekvisition"
Läkemedel när sjukdomsinsikt saknas (främst neuroleptika), ViN Neuroleptika
Region Östergötland
Psyk.kliniken
ViN
Region Östergötland
Skanningenheten
581 85 Linköping Refnr: 20860001

U

* "Rekvisition"

Egenavgift för P-medel inom läkemedelsförmånen till unga kvinnor 21 till 25 år. Ytterligare information p-medel till unga kvinnor

P-medel Region Östergötland Region Östergötland
Skanningenheten
581 85 Linköping Refnr: 55820010

R

* Faktureras Östergötland  alternativt Sub Ö eller Subv RÖ
Läkemedel inom förmånen till papperslösa. Ytterligare information läkemedel till papperslösa  Papperslös 
Region Östergötland

Region Östergötland 

Skanningenheten

581 85 Linköping Refnr: 55894020

  U  

* "Papperslös (50 kr)" och "Papperslös (högkostnadsregler)"
Läkemedel inom förmånen till asylsökande (vuxna, vård som kan anstå).  Ytterligare information läkemedel till asylsökande

Asylsökande (högkostnadsregler)

Region Östergötland

Region Östergötland 

Skanningenheten   

581 85 Linköping

Refnr: 55894020

  U

* "Asylsökande (högkostnadsregler)"

1) Förmånstyp U = utan förmån, förmånstyp R = recept inom förmån

* Angivande av referens: preparatnamn + patientens initialer

Övriga regionsubventioner

Referenskod Fakturaadress

För-
månstyp
1)

* Markering på recept

Specialkost
Region Östergötland

Patientavgifter (klicka på pdf och se avsnitt specialkost)

Region Östergötland
Skanningenheten
581 85 Linköping
Refnr: 55871000

U

*  
Landstingssubv spolvätska
Region Östergötland
Region Östergötland
Skanningenheten
58185 Linköping
Refnr: 55820010

U

*

Hjälpmedelskort via Cosmic och patientinstruktion med texten: Ska exp. utan kostnad för pat, debiteras HSN (55820010).

Produkt, storlek samt varunummer ska även anges.

Region Östergötland
BKC ViN

Region Östergötland
Skanningenheten

581 85 Linköping
Refnr: 02243406

U

* Recept via Cosmic och patientinstruktion med texten: "Ska exp. utan kostnad för pat.  Faktureras barnkliniken (02243406).
Region Östergötland Rättspsykiatrisk regionklinik

Region Östergötland
Skanningenheten

581 85 Linköping
Refnr: 221401XX

U

*  
Region Östergötland
CKOC Kir. Kliniken

Region Östergötland
Skanningenheten
581 85 Linköping
Refnr: 06048530

U

* Recept via Cosmic och patientinstruktion med texten: "Ska exp. utan kostnad för pat. Faktureras Kir-Onkcentrum (06048530).
Region Östergötland Infektionsmottagn US

Region Östergötland
Skanningenheten 
581 85 Linköping
Refnr: 01041211

U

* Recept via Cosmic och patientinstruktion med texten: "Ska exp. utan kostnad för pat.  Faktureras Infektionsmottagning US (01041211)
Region Östergötland Infektionsmottagn ViN

Region Östergötland
Skanningenheten
581 85 Linköping
Refnr: 01041243

U

* Recept via Cosmic och patientinstruktion med texten: "Ska exp. utan kostnad för pat. Faktureras Infektionsmottagning ViN (01041243)
Region Östergötland HMC Reumatologiska kliniken

Region Östergötland
Skanningenheten
581 85 Linköping
Refnr: 01040813

U

*

Recept via Cosmic och patientinstruktion som innehåller texten: " Ska exp utan kostnad för pat. Faktureras Reumakliniken (010-40813).

Region Östergötland HMC Kardiologiska kliniken

Region Östergötland

Skanningenheten 

581 85 Linköping    Refnr: 01056800     

U
   

* Recept via Cosmic och patientinstruktion med texten "ska exp. utan kostnad för pat.  Faktureras Kard klin (01056800)"

Region Östergötland
Cinryze

 

Region Östergötland
Skanningenheten
581 85 Linköping
Refnr: 55820010  

U


 

* Recept med patientinstruktion som innehåller texten: Ska exp utan kostnad för pat. Faktureras HSN  (55820010, proj kod 5587705)

1) Förmånstyp U = utan förmån

* Angivande av referens: preparatnamn + patientens initialer