Landstinget i Östergötland

Recepthantering

Arbetsplatskod
Arbetsplatskod på recept är sedan den 1 oktober 2002 obligatorisk för att läkemedlet ska expedieras inom läkemedelsförmånen. I annat fall kommer patienten själv att få betala hela läkemedelskostnaden.

Det är varje landsting som beslutar om tilldelning av arbetsplatskoder. När det gäller arbetsplatskoder inom Landstinget i Östergötland motsvarar arbetsplatskoden produktionsenhetsnr och organisationsenhetsnr. Privatpraktiker och fritidsförskrivare erhåller en individuell arbetsplatskod via Läkemedelsgruppen.

Fr o m 1 oktober 2010 är det obligatoriskt med förskrivarkod på alla recept för läkemedel.


 

 

Vid frågor eller för mer information:


Arbetsplatskoder

Agnetha Nordenberg
Telefon: 010-103 7384
Agnetha.B.Nordenberg@regionostergotland.seFörskrivarkoder
Socialstyrelsen.

Telefon: 075-24 730 00