Landstinget i Östergötland

Recepthantering

Arbetsplatskod
Arbetsplatskod på recept är sedan den 1 oktober 2002 obligatorisk för att läkemedlet ska expedieras inom läkemedelsförmånen. I annat fall kommer patienten själv att få betala hela läkemedelskostnaden.

Det är varje region som beslutar om tilldelning av arbetsplatskoder. När det gäller arbetsplatskoder inom Region Östergötland motsvarar arbetsplatskoden produktionsenhetsnr och organisationsenhetsnr. Privatpraktiker och fritidsförskrivare erhåller en individuell arbetsplatskod via Läkemedelsenheten.

Fr o m 1 oktober 2010 är det obligatoriskt med förskrivarkod på alla recept för läkemedel.

 

 

Vid frågor eller för mer information:


Arbetsplatskoder

Catrine Wallheim 
Telefon: 010-103 7384
Catrine.Wallheim@regionostergotland.seFörskrivarkoder
Socialstyrelsen.

Telefon: 075-24 730 00