Region Östergötland

Kontakter

- läkemedelsrelaterade verksamheter

 

Läkemedelsenheten Besöksadress E-post Telefon
Region Östergötland
Ledningsstaben
581 91 Linköping
St Larsgatan 49 B

lakemedel@

 

010-103 7384
Läkemedelskommittén      
Region Östergötland
Ledningsstaben
581 91 Linköping
St Larsgatan 49 B

lakemedel@

010-103 7384
Klinisk farmakologi      
Klinisk farmakologi -
Enhet för rationell läkemedelsanvändning
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Klinisk farmakologi
(Ingång 68)
Universitetssjukhuset

lakemedel@

 

Se nedan...

 

Klinisk Farmakologi - kontaktuppgifter enheter
Enhet Öppettider Telefonnummer
Jourtelefon läkare

Vardagar
09.00-16.00

010-103 67 51
Laboratoriet 

Vardagar 08.00-15.30

 

Rörpost:

 07:00-15:30

 

I övrigt hänvisas till Klinisk kemi Linköping

010-103 44 19 
013-10 41 95 (Fax)

 

104101 (rörpost)

 

 

010-10 344 90

 

Regional biverknings-funktion

 

Vardagar 09.00-16.00 

 

010-103 4420 

Läkemedelsinformations-
centralen

Klinisk farmakolog/Apotekare

Vardagar 09.00-16.00 

E-post: lakemedelsinformationscentralen@

010-103 33 23