Landstinget i Östergötland

Vad kostar läkemedlet?

För läkemedel inom läkemedelsförmånen se www.fass.se . Sök upp ett läkemedel. Under fliken "Pris och förmån" hittar du en översikt över olika förpackningar och priser. På Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) hemsida www.tlv.se kan du söka på en grupp läkemedel i de fall de ingår i läkemedelsförmånen. Du kan söka på handelsnamn, ATC-kod för enskild substans eller för flera olika substanser på en gång.

För läkemedel som inte listas i dessa källor, dvs läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen eller är listade i FASS, kan man prova att söka på de olika apotekskedjornas hemsidor för att få information om pris. Se tex http://www.apoteket.se/privatpersoner/Sidor/start.aspx

Notera att vissa läkemedel kan vara upphandlade med rabatt, för mer information om detta, se ”Upphandlade läkemedel”.

 

Särskild undantagshantering vid förskrivning och fakturering av läkemedel som saknar nationell förmån

I samband med nationella myndighetsbeslut via Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) kan läkemedel förlora läkemedelsförmån vilket innebär att det inte blir möjligt att förskriva dessa läkemedel inom högkostnadsskyddet. Apoteken är förhindrade att expediera läkemedlen inom högkostnadsskyddet och inga nationella dispensmöjligheter finns. I undantagsfall uppstår situationer där förskrivning av dessa läkemedel ändå kan bedömas vara kostnadseffektivt i det enskilda patientfallet. Följande undantagshantering finns etablerad i Region Östergötland för att hantera dessa situationer.

Se rutin för Särskild undantagshantering