Landstinget i Östergötland

Patientjournalen

Läkemedelsbehandling ordineras och dokumenteras inom Region Östergötland i journalssystemet Cosmic.

Riktlinjer och rutiner, möjlighet att beställa ordinationsmall samt mer information som rör läkemedel i Cosmic hittar du nedan.

Reservrutiner och nödrutiner

Manualer och utbildningsstöd

Frågor och svar Läkemedel

Kända fel Läkemedel

Beställning av Ordinationsmall

CI Webbrapporter
Klicka på länk: InfoView - Cosmic Intelligence