Landstinget i Östergötland

Läkemedelsinformation Journalportalen

Genom att klicka på nedanstående länkar kommer du direkt till det du är intresserad av.

SVEPA

Rekommenderade läkemedel 2019

Utbytbara läkemedel

Licensläkemedel -ansökan och produktinfo

Rapportering av läkemedelsbiverkningar 
-elektronisk blankett

Studieläkemedel
Läkemedelsverket. Information som inte finns i FASS.
Spädningsschema
Läkemedelsfakta. Läkemedelsverkets information om läkemedel godkända för försäljning i Sverige
Laboratoriet, läkemedels och farmakogenetiska analyser för terapikontroll
Sil Online

ePed - läkemedelsinstruktioner till barn 
Obs! Läkemedelsinstruktionerna är kvalitetssäkrade av Karolinska Universitetssjukhuset men är ännu inte fastställda inom Region Östergötland. Ett arbete är påbörjat för att ta fram lokalt anpassad information.