Region Östergötland

Licensläkemedel

Licensläkemedel är läkemedel som inte är godkända i Sverige. Licens är ett försäljningstillstånd för ett apotek att sälja licensläkemedel. Försäljningstillståndet beviljas av Läkemedelsverket


En beviljad licens gäller för en specifik produkt med givet produktnamn, beredningsform, styrka samt innehavare av godkännandet för försäljning eller motsvarande. Det finns två olika typer av licenser för humant bruk. Enskild licens som gäller för enskild patient och generell licens som gäller för en sjukvårdsenhet.

KLAS licenssystem

Från och med 1 oktober 2015 skickas licensmotiveringar elektroniskt via det nya licenssystemet, KLAS.

KLAS medför säkrare licenshantering och förbättrad patientintegritet. För förskrivare innebär det nya systemet effektivare ansökningsprocess. Förskrivaren erhåller stöd vid ifyllandet av den elektroniska licensmotiveringen. Det finns bland annat möjlighet att söka fram läkemedel med tidigare beviljad licens. Produktuppgifter fylls dessutom i automatiskt vid val av en sådan produkt. Mer info om KLAS.

Skapa licensmotivering- via KLAS
Lathund- Råd och tips vid användning av KLAS
Regional riktlinje - Licensmotivering hantering

 

Produktinformation licensläkemedel

Nedan listas ett urval licenspreparat med tillhörande produktinformation, som alltså inte är godkända av Läkemedelsverket och för en del produkter kan vara ofullständig. Kontakta läkemedelsinformationscentralen för ytterligare information. 
LiLi@regionostergotland.se, tel: 010-103 33 23.  

Senast revidering av listan 2014-06-01. Observera att listan inte uppdateras kontinuerligt och att datum för senast revidering av respektive produktinformation varierar.

Läkemedelsnamn Substans Styrka/Koncentration
Accolate tabl zafirlukast 20 mg
Adderall XR depottabl amphetamine 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg
Argipressin inj argipressin 20 U/ml
Artesunate inj artesunate 60 mg/ml
Ativan inj lorazepam 4 mg/ml
Betaserc tabl betahistine 8 mg, 16 mg, 24 mg
Biltricide tabl praziquantel 600 mg
Brolene ögondrp propamidine isethionate 0,1 %
Buscopan tabl/inj Hyoscine 10 mg, 20mg/ml
Calcium inj calcium gluconate 10 % (94 mg/ml)
Capastat inj capreomycin 1 g
Catapresan tabl clonidine 100 ug
Carotaben kaps betacarotene 25 mg
Colofac tabl mebeverine 135
Cortison tabl cortison 25 mg
Cycloserine (Seromycin) kaps cycloserine 250 mg
Danatrol kaps danazol 100 mg, 200 mg
Dantrium kaps dantrolennatrium 25 mg
Dapsone tabl dapsone 50 mg, 100 mg
Daraprim tabl pyrimethamine 25 mg
Defitelio inf defibrotide 80 mg/ml
Dicetel tabl pinaverium 50 mg, 100 mg
Digifab inj digoxin immun fab protein 40 mg
Dogmatil forte tabl sulpiride 200 mg
Efudix kräm fluorouracil 5 %
Enap inj enalapril 1,25 mg/ml
Flamazine kräm silver sulphadiazine  1 %
Fomepizol inj fomepizol 1 g/ml
Foscavir inj foscarnet 24 mg/ml
Frisium tabl clobazam 10 mg 
Furamid tabl diloxanide 500 mg
Garamycin inj gentamicin 10 mg/ml
Grisal tabl griseofulvin 250 mg, 500 mg
Gutron tabl midodrine 2,5 mg, 5 mg
Hepatit B Immunoglobin inj humant hepatit B immunoglobulin  200 E
Hydrocortone tabl hydrocortisone  10mg, 20 mg
Intuniv depottabl guanfacine 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4mg
Isuprel inj isoproterenol 0,2 mg/ml
Latuda tabl lurasidon 18,5 mg, 37 mg, 74 mg
Liskantin tabl primidone 250 mg
Litarex depottabl lithium 6 mmol Li + (42 mg)
Lysantin tabl orphenadrine 50 mg
Mallorol tabl thioridazine 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg
Mallorol depottabl thioridazine 200 mg
Mallorol oraldrp  thioridazine 30 mg/ml
Marcoumar tabl phenprocoumon 3 mg
Marinol kaps dronabinol 2,5 mg, 5 mg, 10 mg
Metamina tabl dexamphetamine 5 mg
Mexitil kaps mexiletine 150 mg, 200 mg, 250 mg
Nardil tabl fenelzine 15 mg
Natacyn ögondrp natamycine 5 %
Natulan kaps procarbazine 50 mg
Nepresol inj dihydralazine 25 mg
Nozinan inj levomepromazine 25 mg/ml
Omacor kaps omega-3 840 mg
Omnic kaps tamsulosin 0,4 mg
Oradexon inj dexamethasone 4 mg/ml, 5 mg/ml, 20 mg/ml
Oxsoralen kaps methoxsalen 10 mg
Parnate tabl tranylcypromine 10 mg
Paser granulat p-aminosalicsylsyra 4 g
Periactin tabl cyprohepatadinhydroklorid 4 mg
Peteha tabl protionamide 250 mg
Phenergan tabl prometazine 10 mg, 25 mg
Pheregan orallösn prometazine 1 mg/ml
Pitressin inj 8-argininvasopressin 20 U/ml
Prepulsid tabl cisapride 10 mg, 20 mg
Prepulsid orallösn cisapride 1 mg/ml
Primaquine tabl primaquine 15 mg
Proleukin inj/inf aldesleukin 1,1 mg
Pyrazinamide tabl pyrazinamide 500 mg
Regitine inj phentolamine 10 mg/ml
Restasis ögondrp cyclosporine 0,05 %
Reumacon kaps podophyllotoxin glycoside 50 mg
Sirdalud tabl tizanidine 2 mg, 4 mg
Sirdalud depottabl tizanidine 6 mg
Soldactone inj kaliumkanrenoat 200 mg
Stromectol tabl ivermectine 3 mg
Succicaptal kaps succimer 200 mg
Suprax tabs/kaps cefixime 400 mg
Suprax orallösn cefixime 100 mg/5 ml, 200 mg/ 5ml
Surmontil tabl/kaps trimipramine 25 mg/ 50 mg
Symmetrel tabl amantadine 100 mg 
Tambocor inj flecainide 10 mg/ml

Td-pur vaccin inj
(motsv. Td-RIX, DiTebooster)

tetanustoxiod/ difteritoxiod 20 IU/2 IU
Tensilon inj edrophonium 10 mg/ml
Testoviron depot inj testosterone 250 mg/ml
Tetanusvaccin SSI inj tetanustoxoide 40 E
Toctino kaps alitretinoin 10 mg, 30 mg
Toxogonin inj obidoxim 0,25 g/ml
Trental tabl pentoxifylline 400 mg
Trobicin inj spectinomycin 2 g
Urocit-K tabl potassium citrate 1,08 g
Valium tabl diazepam 2mg, 5 mg, 10 mg
Verapamil inj verapamil 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml
ViperaTAb inf viper antidot 25 mg/ml
Zaroxolyn tabl metolazone 2,5 mg
Zelmac tabl tegaserod 6 mg
Zentel tabl albendazole 400 mg
Zentel orallösn albendazole 40 mg/ml