Landstinget i Östergötland

Läkemedelsinformation i Cosmic

 
Nedan finns länkar till olika områden som kan beröra ditt arbete i Cosmic Läkemedelsmodulen. Läkemedelsportalens startsida nås via denna länk.

Biverkningsrapportering


Läs mer om biverkningsrapportering här. Rapportering av misstänkta läkemedelsbiverkningar kan göras via direktlänk från biverkningsöversikten i Cosmic eller via länken nedan.
 Rapportera läkemedelsbiverkning >>> 

ePed

Erfarenhets- och evidensbaserad databas för barnläkemedel (ePed) nås via denna länk. Lokalt godkända instruktioner inom Region Östergötland nås via listorna RÖ Barn och RÖ Neonatal.
 ePed >>>

Licensläkemedel

Här finns samlad information om licensläkemedel, licensansökan samt produktinformationer.
 Licensläkemedel >>>

Läkemedelsanalyser

Här kan du läsa mer om laboratoriet på Klinisk farmakologi som erbjuder läkemedels- och farmakogenetiska analyser för terapikontroll.
 Laboratoriet på Klinisk farmakologi >>>

Läkemedelsverket

På Läkemedelsverkets webbplats finns information om läkemedel som kan vara ett komplement till information i Fass.
 Läkemedelsverket >>>

Patientjournalen läkemedel

Här finns bl.a. manualer, frågor och svar och övrigt stöd samlat som rör patientjournalens läkemedelsmodul.
 Läkemedels- och ordinationsstöd >>>
 Patientjournalen >>>

Rekommenderade läkemedel

Region Östergötlands expertgruppers rekommendationer och bakgrundsinformation nås via vänsterspalten på denna sida. Via länken nedan nås årets REK-lista över regionens rekommenderade läkemedel.
 REK-listan >>>

Restnoterade läkemedel

På länken nedan samlas information om restnoterade läkemedel som kan beröra regionen.
 Restnoterade läkemedel >>>

Spädningsschema vuxen

Länk till regionövergripande spädningsschema för antibiotika, antimykotika och antivirala läkemedel för vuxna patienter.
 Spädningsschema >>>

Studieläkemedel

Studieläkemedel som saknas i Cosmic kan anmälas via länken nedan.
 Studieläkemedel >>>

SVEPA

Svepa tillhandahåller en förteckning över vad som finns i läkemedelsförråden på de olika sjukhusen.
 SVEPA >>>

Utbytbara läkemedel

Utöver de läkemedel som via fass.se anges som utbytbara finns även en utarbetad lista över läkemedel som bedömts som utbytbara inom Region Östergötland. Sjuksköterskor har rätt att byta mellan utbytbara läkemedel om rutin för hantering av utbyte finns dokumenterad i enhetens lokala rutin för läkemedelshantering (fastställs av verksamhetschef eller motsvarande).
 Utbytbara läkemedel - regionala tillägg >>>

Samtliga byten mellan utbytbara läkemedel ska dokumenteras, se avsnitt "Utbytbara läkemedel - generisk substitution" i denna rutin:
 Rutiner för läkemedelshantering i Cosmic >>>

 

Kontakt


Vid frågor som rör Cosmic, kontakta Stöd och Service.

Vid övriga frågor om läkemedel, kontakta Region Östergötlands funktionsbrevlåda för läkemedelsfrågor.